Όροι χρήσης και δήλωση συναίνεσης γονέων για τη χρήση της υπηρεσίας «Τηλεδιασκέψεις-Lessons» από τους μαθητές του σχολείου

Οδηγίες για την ασφαλή χρήση της υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεις-Lessons

Η χρήση της υπηρεσίας «Τηλεδιασκέψεις-Lessons» του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ – www.sch.gr) διέπεται από τους όρους χρήσης και εχεμύθειας που έγιναν αποδεκτοί κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών/μαθητριών, για την απόκτηση μαθητικού λογαριασμού. Διαβάστε περισσότερα “Όροι χρήσης και δήλωση συναίνεσης γονέων για τη χρήση της υπηρεσίας «Τηλεδιασκέψεις-Lessons» από τους μαθητές του σχολείου”

Προσωπικά δεδομένα και τηλεκπαίδευση: επισημάνσεις και (αναπάντητα;) ερωτήματα

Κατά την εφαρμογή της ΕξΑΕ, το Υπουργείο Παιδείας ζητούσε από τους διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν γονείς/κηδεμόνες μαθητών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κοινοποιώντας τους σχετική ενημέρωση.  Στο κείμενο της ενημέρωσης αυτής περιλαμβάνεται η παρακάτω απαίτηση:

“Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.”

Διαβάστε περισσότερα “Προσωπικά δεδομένα και τηλεκπαίδευση: επισημάνσεις και (αναπάντητα;) ερωτήματα”

Πρόσβαση στο δίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων

 Από την Τετάρτη 8 Απριλίου η  πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα γίνεται χωρίς χρέωση από κινητά δίκτυα.

Προσοχή: αυτό ισχύει μόνο για τις ιστοσελίδες που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Σε όλες τις άλλες υπάρχει χρέωση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Διαβάστε περισσότερα “Πρόσβαση στο δίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων”

Μελέτη περίπτωσης

Η προσφυγή στη σύγχρονη ΕξΑΕ μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης έφερε στο προσκήνιο νέα ζητήματα που στην παραδοσιακή τάξη τα είχαμε (ή νομίζαμε έτσι)  λύσει. Ακολουθεί μια (όχι απαραίτητα υποθετική) μελέτη περίπτωσης για το χειρισμό μιας απλής καθημερινής δραστηριότητας που αφορά την ορθογραφία των μαθητών.

Σημείωση: Η χρήση του όρου «δασκάλα» συνεκδοχικά αναφέρεται και στον όρο «δάσκαλος». Απλώς επιλέγεται ο συγκεκριμένος όρος λόγω της πλειοψηφίας των διδασκαλισσών στο επάγγελμα.

Μελέτη περίπτωσης: γράφοντας και διορθώνοντας ορθογραφία κατά τη διάρκεια μια σύγχρονης διδασκαλίας την περίοδο της ΕξΑΕ Διαβάστε περισσότερα “Μελέτη περίπτωσης”

Σκέψεις για το εγχείρημα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: ανοικτή επιστολή προς γονείς και εκπαιδευτικούς*

Η εισαγωγή της διαδικασίας της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) σε ένα περιβάλλον όπως αυτό του Δημοτικού Σχολείου δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη μια σειρά από διακριτές παραμέτρους όπως: α) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, β) η επικρατούσα διδακτική μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό υλικό, γ) η τεχνολογική υποδομή, δ) οι γνώσεις εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Ας δούμε λοιπόν αυτές τις παραμέτρους μία-μία, με τα δεδομένα της παρούσας περίστασης. Διαβάστε περισσότερα “Σκέψεις για το εγχείρημα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: ανοικτή επιστολή προς γονείς και εκπαιδευτικούς*”

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στον καιρό της πανδημίας

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων τον Μάρτιο του 2020, ως μέσο περιορισμού της εξάπλωσης του Covid-19, επέφερε τον ξαφνικό, αναγκαστικό – και σχεδόν βίαιο – αναπροσανατολισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιοποίηση της μεθοδολογίας της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) ως βασικού – και μοναδικού – τρόπου διδασκαλίας, είτε είτε με την ασύγχρονη μορφή της, είτε με τη μορφή διαδικτυακών μαθημάτων, δημιούργησε μεγάλη πίεση σε όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία. Η αλλαγή του τρόπου εργασίας και του περιεχομένου της διδασκαλίας έθεσε νέες (υψηλές) απαιτήσεις ως προς τον χρόνο εργασίας, τις απαιτούμενες δεξιότητες, τη διαθεσιμότητα τεχνολογικών μέσων και υποδομών κ.λπ. που δοκίμασαν την αποτελεσματικότητα και τις αντοχές των εμπλεκομένων, ιδιαίτερα εν μέσω μιας γενικότερης κατάστασης που έθετε σε δοκιμασία εν γένει τις αντοχές όλων μας.

Στη σελίδα αυτή αποδελτιώνονται σκέψεις, κείμενα και υλικό που αξιοποιήθηκε κατά το διάστημα αυτό. Η παράθεση δεν έχει αμιγή επιστημονικό, και σε καμία περίπτωση υπηρεσιακό, χαρακτήρα. Περισσότερο ως καβαφική προαίρεση «Ἐν μέρει γιά νά ἐξακριβώσω μιά ἐποχή, ἐν μέρει καί τήν ὥρα νά περάσω…» και επιθυμία να καταγραφεί η συγχρονία της στιγμής, την οποία θα κρίνουμε, όταν το πέρασμα του χρόνου μάς προσφέρει μια πιο ξεκάθαρη οπτική.