Μελέτη περίπτωσης

Η προσφυγή στη σύγχρονη ΕξΑΕ μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης έφερε στο προσκήνιο νέα ζητήματα που στην παραδοσιακή τάξη τα είχαμε (ή νομίζαμε έτσι)  λύσει. Ακολουθεί μια (όχι απαραίτητα υποθετική) μελέτη περίπτωσης για το χειρισμό μιας απλής καθημερινής δραστηριότητας που αφορά την ορθογραφία των μαθητών.

Σημείωση: Η χρήση του όρου «δασκάλα» συνεκδοχικά αναφέρεται και στον όρο «δάσκαλος». Απλώς επιλέγεται ο συγκεκριμένος όρος λόγω της πλειοψηφίας των διδασκαλισσών στο επάγγελμα.

Μελέτη περίπτωσης: γράφοντας και διορθώνοντας ορθογραφία κατά τη διάρκεια μια σύγχρονης διδασκαλίας την περίοδο της ΕξΑΕ

Α. Η δασκάλα στην τάξη βάζει τα παιδιά να γράψουν ορθογραφία. Μόλις τελειώνει την υπαγόρευση των λέξεων, περνά πάνω από κάθε μαθητή και ελέγχει τι έχει γράψει, επισημαίνει τα λάθη και τον βοηθά να το διορθώσει. Συνεχίζει με την ανάγνωση κ.λπ. Το μεσημέρι, κατά την αποχώρηση των μαθητών, ενημερώνει τη μητέρα του “Γιαννάκη” και της λέει πως ο “Γιαννάκης” είχε πολλά λάθη κ.λπ….

Β. Η δασκάλα στην τάξη βάζει τα παιδιά να γράψουν ορθογραφία. Μόλις τελειώνει την υπαγόρευση των λέξεων, περνά πάνω από κάθε μαθητή και ελέγχει τι έχει γράψει, επισημαίνει τα λάθη και τον βοηθά να το διορθώσει. Αποδελτιώνει ορισμένα από τα σημαντικότερα λάθη των μαθητών και γράφει τις λέξεις αυτές στον πίνακα, ζητώντας από όλη την τάξη να εντοπίσουν τα λάθη και να διορθώσουν τις λέξεις.

Γ. Η δασκάλα στην τάξη βάζει τα παιδιά να γράψουν ορθογραφία. Μόλις τελειώνει την υπαγόρευση των λέξεων, περνά πάνω από κάθε μαθητή και ελέγχει τι έχει γράψει και επισημαίνει τα λάθη του. Παίρνει το τετράδιο του μαθητή και το σηκώνει στον αέρα, ώστε να το βλέπουν οι συμμαθητές του, και λέει «Ο Γιαννάκης έχει γράψει τη λέξη μωρό  με ω στο τέλος. Πώς πρέπει, παιδιά να γράψουμε τη λέξη μωρό; Οι μαθητές επισημαίνουν τη σωστή γραφή. Η δασκάλα συνεχίζει στη “Μαρία”, ελέγχει τι έχει γράψει και επισημαίνει τα λάθη της. Παίρνει το τετράδιό της και το σηκώνει στον αέρα κ.λπ. …

Δ. Η δασκάλα στην τάξη βάζει τα παιδιά να γράψουν ορθογραφία. Μόλις τελειώνει την υπαγόρευση των λέξεων, περνά πάνω από κάθε μαθητή και ελέγχει τι έχει γράψει και επισημαίνει τα λάθη του. Παίρνει το τετράδιο του μαθητή και το σηκώνει στον αέρα, ώστε να το βλέπουν οι συμμαθητές του, και λέει «Ο Γιαννάκης έχει γράψει τη λέξη μωρό  με ω στο τέλος. Πώς πρέπει, παιδιά να γράψουμε τη λέξη μωρό; Ταυτόχρονα στρέφει το τετράδιο προς το πίσω μέρος της αίθουσας όπου  κάθονται και παρακολουθούν το μάθημα οι μητέρες των μαθητών. Στη συνέχεια στρέφει πάλι το τετράδιο προς τους μαθητές. Οι μαθητές επισημαίνουν τη σωστή γραφή. Η δασκάλα συνεχίζει στη “Μαρία”, ελέγχει τι έχει γράψει και επισημαίνει τα λάθη της. Παίρνει το τετράδιό της, το σηκώνει στον αέρα κ.λπ. …

1η Ερώτηση: Ποια από τις πρακτικές αυτές θεωρείτε πιο σωστή και ποια (ή ποιες) από αυτές δεν θα κάνατε; (μάλλον ρητορικό το β’ υποερώτημα).

2η Ερώτηση: Ποια από τις πρακτικές αυτές προσιδιάζει στην περίπτωση που η δασκάλα, μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, βάζει τα παιδιά να γράψουν ορθογραφία στο τετράδιό τους και στη συνέχεια ζητά από αυτά να σηκώσουν το τετράδιο απέναντι από την κάμερα, ώστε να ελέγξει τη σωστή γραφή και να τους επισημάνει τα λάθη τους;

Υ.Γ. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι απλώς συμπτωματική.