Όροι χρήσης και δήλωση συναίνεσης γονέων για τη χρήση της υπηρεσίας «Τηλεδιασκέψεις-Lessons» από τους μαθητές του σχολείου

Οδηγίες για την ασφαλή χρήση της υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεις-Lessons

Η χρήση της υπηρεσίας «Τηλεδιασκέψεις-Lessons» του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ – www.sch.gr) διέπεται από τους όρους χρήσης και εχεμύθειας που έγιναν αποδεκτοί κατά τη διαδικασία εγγραφής των μαθητών/μαθητριών, για την απόκτηση μαθητικού λογαριασμού.

Ειδικότερη αναφορά και δήλωση συναίνεσης των γονέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των μαθητών κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων στα κείμενα που ακολουθούν:

Δήλωση συγκατάθεσης

Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα διαδικτυακών μαθημάτων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Οδηγίες για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της υπηρεσίας «Τηλεδιασκέψεις»