Τα γρανάζια

Μια επαναστατική οργάνωση μετά από μακροχρόνιους αγώνες , έρχεται στην εξουσία μιας αποικιακής χώρας. Αντικειμενικός της σκοπός να κρατικοποιήσει τις πετρελαιοπηγές και τα διυλιστήρια που κατέχουν οι αποικιοκράτες και μια μεγάλη υπερεθνική εταιρία. Όταν όμως η επανάσταση πετυχαίνει τον σκοπό της, η νέα εξουσία που εγκαθιδρύεται δεν διώχνει ούτε κρατικοποιεί την υπερεθνική. Τα αιτήματα των αγροτών για εκσυγχρονισμό δεν ικανοποιούνται . Μέσα στην οργάνωση αρχίζουν οι έριδες και η εσωτερική αντιπολίτευση παίρνει τα όπλα. Οι παλιοί φίλοι γίνονται εχθροί.

– Υποθέτω ότι θα με δολοφονήσετε.

– Θα σε δικάσουμε.

– Με ποιο νόμο;

– Τον δικό μας.