Εργασιακή εμπειρία

Υπηρεσία στην εκπαίδευση

1995-96 & 1996-97: Δημ. Σχολ. Μονεμβασιάς , Δ/νσης Π.Ε. Λακωνίας

1997-98: Δημ. Σχολ. Ποθίου, Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

1998 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος): 6ο Δημ. Σχολ. Ιλίου, Δ/νσης Π.Ε. Γ’ Αττικής

1998-99: Δημ. Σχολ. Κονιστρών, Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

1999-2001: Δημ. Σχολ. Κριεζών, Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

2001-02: Δημ. Σχολ. Αγίου Λουκά, Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

2002-04: Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

2004-05: Τμήμα Ένταξης 1ου Δημ. Σχολ. Αλιβερίου, Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

2005-07: Σε εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές Α’ κύκλου (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης)

2007-08: Τμήμα Ένταξης 1ου Δημ. Σχολ. Αλιβερίου, Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

2008-2011: Σε εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές Β’ κύκλου (Διδακτορικό Δίπλωμα)

2011 & εξής: 2ο Δημ. Σχολ. Αλιβερίου, Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας