Ανάλεκτα

Ανάλεκτα (τα), συλλογή από επίλεκτες, ήδη δημοσιευμένες, μελέτες και έργα ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων.