Σπουδές

2018    Διδακτορικός τίτλος: Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, τμήμα ΦΠΨ, Τομέας Παιδαγωγικής, (Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών). Τίτλος διατριβής: Κοινωνικός και εκπαιδευτικός αποκλεισμός στην κοινότητα των ελληνόφωνων Τσιγγάνων της Χαλκίδας.

2007    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, τμήμα ΦΠΨ, ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Κατεύθυνση: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», (Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών). Τίτλος διπλωματικής εργασίας: Η ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα: ο ρόλος των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

2004    Πτυχίο: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Επαγγελματικής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης  (Π.Δ. 130/90, Περίπτωση 3).

2004    Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης: Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ  Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Ειδίκευση: εκπαίδευση τυφλών/αμβλυώπων).

1994    Πτυχίο : Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Κατεύθυνση  Κλασικής Φιλολογίας.

1988    Πτυχίο: Παιδαγωγικής Ακαδημία Λαμίας, (Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών).