Επαγγελματική ανάπτυξη

Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ιούνιος 2021 (20 ώρες).

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ««IΙΙ. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων – Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία». Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning. Οκτώβριος 2020 – Μάιος 2021 (160 ώρες).

Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων: ηγεσία και στρατηγικός τρόπος σκέψης – οργανωσιακές αλλαγές. Πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Αθήνα 07/12/2020 – 11/12/2020 (35 ώρες).

e-Σεμινάριο «Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για άτομα με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού». Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  University of Bucharest, Autism-Europe, Greek Scientific Foundation of Special Education,  INTE*LEARN. Οκτώβριος 2020, www.train-asd.eu

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση. Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC). ΙΕΠ – ΕΑΠ. Αύγουστος 2020 (15 ώρες).

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Αθήνα 18/05/2020 – 05/06/2020 (21 ώρες).

Ταχύρρυθμο επιμορφωτικό σεμινάριο «Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού: από τη θεωρία στην πράξη». Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΤΔΕ, Ε.ΔΙ.Β.ΕΑ. 29 Απριλίου 2020 (3 ώρες).

 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 25-26 Απριλίου 2020 (Τηλεημερίδα).

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ««I. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαλεία επικοινωνίας»». Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning. Οκτώβριος 2014 – Απρίλιος 2019 (120 ώρες).

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Bullying – NOT in my class! Creating safe learning environments for students». School Education Gateway, Directorate General for Education and Culture of the European Commission. 25 March – 24 April 2019 (9 ώρες).

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Φιλοσοφία, αρχές και πλαίσιο εφαρμογής. Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αθήνα 19 Μαΐου 2018 (Ημερίδα).

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων- Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού». Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning. Οκτώβριος 2017 – Μάιος 2018 ( 120 ώρες).

Μεθοδολογία και εργαλεία σύνθεσης παρουσιάσεων μέσω τηλεκπαίδευσης. Πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Αθήνα 13/112017 – 04/12/2017 (21 ώρες).

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ηγεσία και διοίκηση στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Αθήνα 17/03/2017 – 15/07-2017 (166 ώρες)

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης«Όψεις του Προσφυγικού Φαινομένου». Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μάιος-Ιούνιος 2017 (50 ώρες ) .

Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια και υγεία στις σχολικές-εκπαιδευτικές μονάδες. Πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Χαλκίδα 8-12 Φεβρουαρίου 2016 (35 ώρες ).

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης«Διατροφή και Σωματική Δραστηριότητα στην Παιδική Ηλικία». Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης, Διαιτολογίας-Διατροφής. Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ. Ιούλιος 2015 (60 ώρες )

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης«Βασικά Θέματα Διατροφής». Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης, Διαιτολογίας-Διατροφής. Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ. Ιούλιος 2015 (55 ώρες)

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού». Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων. Ιούνιος 2015 (50 ώρες )

Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού». Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων. ΑΘΗΝΑ, 23-24 Απριλίου 2015.

Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων. Πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Αθήνα 8-19 Ιουλίου 2013 (70 ώρες ).

Τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση. Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. [E-Learning], 3-14 Ιουνίου 2013 (30 ώρες ).

BringingEuropetoSchoolTeachers, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρόγραμμα Jean Monnet, Δράση ΚΑ1 «Learning EU to Schools». ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 12-13/1/2013 και 16-17/3/2013 (30 ώρες)

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των εργαλείων παρουσίασης. Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. [E-Learning], 7- 22 Δεκεμβρίου 2011 (25 ώρες).

Τα Wikis και οι τρόποι αξιοποίησής τους στη σχολική τάξη. Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. [E-Learning], 2- 16 Μαΐου 2011 (25 ώρες).

E-Learning- Αναζητήσεις Ψηφιακού Οπτικοακουστικού Υλικού σε Διαδικτυακές Βάσεις Δεδομένων. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς. [E-Learning], 2- 5 Μαΐου 2011.

Κατασκευή και αξιοποίηση των ιστολογίων στην εκπαίδευση- συγκριτική αξιολόγηση εργαλείων και καλών πρακτικών. Κανόνες καλής συμπεριφοράς και ασφάλεια στο Διαδίκτυο- Ασκήσεις. Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. [E-Learning], 30 Ιανουαρίου – 12 Φεβρουαρίου 2011 (20 ώρες).

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Β’ επίπεδο. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. ΑΛΙΒΕΡΙ, Φεβρουάριος- Ιούνιος 2010 (96 ώρες).

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών & Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), ΧΑΛΚΙΔΑ, Ιανουάριος 2007- Ιούνιος 2008 (60 ώρες).

Πρόγραμμα Κατάρτισης «Στελέχη τεχνικής υποστήριξης και πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων με εξειδίκευση στη συντήρηση και συναρμολόγηση υπολογιστών και ευρείας κλίμακας δικτύων». ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Ε.Π.Ε. ΑΛΙΒΕΡΙ, 19 Φεβρουαρίου – 20 Ιουνίου 2008 (250 ώρες).

Επιμόρφωση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. ΧΑΛΚΙΔΑ, 2008 (50 ώρες).

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Κέντρο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΘΗΝΑ, 8 Οκτωβρίου 2006 – 24 Ιουνίου 2007 ( 250 ώρες).

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. – ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ. ΑΛΙΒΕΡΙ, 30 Οκτωβρίου 2006 – 6 Μαΐου 2007 ( 300 ώρες).

Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης. Επιμορφωτικό Σεμινάριο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΧΑΛΚΙΔΑ, 2007- 2008 (80 ώρες).

Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής– Δημιουργικής Σκέψης. Σεμινάριο, Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. ΧΑΛΚΙΔΑ, 2 Μαρτίου – 12 Μαΐου 2007 (64 ώρες ).

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Επιμορφωτών- Πολλαπλασιαστών για τα Νέα Διδακτικά Πακέτα». Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2ο ΠΕΚ Αθηνών. ΑΘΗΝΑ, 20-22 Ιουνίου 2006

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών- Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και Δυσλεξίας. ΧΑΛΚΙΔΑ, 5- 20 Φεβρουαρίου 2004 (30 ώρες).

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών. Πλέγμα Εκπαιδευτική ΕΠΕ. ΑΘΗΝΑ, Μάιος 2003 (12 ώρες).

Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Κωφών και Βαρήκοων. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών- Μονάδα Αγωγής Κωφών. ΑΘΗΝΑ, 8-10 Σεπτεμβρίου 2003 (30 ώρες).

Θεατρικό παιχνίδι- ψυχόδραμα. Επιμορφωτικό σεμινάριο, Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. ΑΘΗΝΑ. 2003-04 (10 ώρες).

Βοηθητική τεχνολογία για την εκπαίδευση των τυφλών και αμβλυώπων. Επιμορφωτικό σεμινάριο, Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. ΑΘΗΝΑ. 2003-04 (10 ώρες).

Ειδική αγωγή της κινητικότητας. Επιμορφωτικό σεμινάριο, Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. ΑΘΗΝΑ. 2002-03 (10 ώρες).

Σύνδρομο Down. Επιμορφωτικό σεμινάριο, Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. ΑΘΗΝΑ. 2002-03 (10 ώρες).

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Επιμορφωτικό πρόγραμμα, ΥΠ.Ε.Π.Θ- Κοινωνία της Πληροφορίας. ΑΛΙΒΕΡΙ, 21 Σεπτεμβρίου – 10 Νοεμβρίου 2002 (48 ώρες).

Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο. Επιμορφωτικό πρόγραμμα, ΠΕΚ Λαμίας. ΧΑΛΚΙΔΑ, 1-11 Νοεμβρίου 2000 (40 ώρες) .

Σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ΠΤΔΕ Παν. Αθηνών, Τομέας Φυσικών Επιστημών. ΧΑΛΚΙΔΑ, 2,3,15, 16 & 17 Οκτωβρίου 1999.

Σεμινάριο εκπαίδευσης στελεχών για τη διάγνωση και την αποκατάσταση δυσλεξικών παιδιών και εφήβων. Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών – Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης. ΑΘΗΝΑ 6- 21 Μαρτίου 1999 (45 ώρες).

Έρευνα και εκπαιδευτική πράξη στη διδακτική των φυσικών επιστημών. Επιμορφωτικό πρόγραμμα, ΠΕΚ Τρίπολης. ΣΠΑΡΤΗ, 15 Νοεμβρίου – 20 Δεκεμβρίου 1995 (40 ώρες).