Επιστημονική δράση

Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Επιστημονικού Συλλόγου «Νέος Παιδαγωγός». ΑΘΗΝΑ 11-12 Μαΐου 2019.

2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Επιστημονικού Συλλόγου «Νέος Παιδαγωγός». ΑΘΗΝΑ 23-24 Μαΐου 2015.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ). ΑΘΗΝΑ, 5-7 Οκτωβρίου 2012.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης,  ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών. ΑΘΗΝΑ, 28-31 Μαΐου 2009.

2ο Συνέδριο Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διδασκαλία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Από το μαυροπίνακα στις δορυφορικές ευρυζωνικές επικοινωνίες: Προσκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 14-16 Οκτωβρίου 2005.

1ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΥΠΕΠΘ- Παν/μιο Αιγαίου. ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 23-25 Σεπτεμβρίου 2005.

Εισηγήσεις σε ημερίδες      

Αξιολογώντας τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών: Κριτική προσέγγιση των τεστ διδασκάλου ως προς την κάλυψη των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος & τη στοχοταξινομία του B. Bloom. Επιμορφωτική ημερίδα του Σχολικού Συμβούλου 6ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Εύβοιας με θέμα Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στα γνωστικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου. ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ, 19 Μαΐου 2011.(Αρχείο παρουσίασης).

Περί μαθησιακών δυσκολιών και αναγνωστικής ικανότητας. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Εκπ/κής Περιφέρειας Κύμης- Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Δ.Σ. Αλιβερίου. Ενημερωτική συνάντηση με θέμα Μαθησιακές δυσκολίες- δυσλεξία: Τρόποι αντιμετώπισης. ΑΛΙΒΕΡΙ, 28 Φεβρουαρίου 2011. (Αρχείο παρουσίασης).

Όρια και πρακτικές κοινωνικής διάδρασης: ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στην ένταξη των Τσιγγάνων της Χαλκίδας. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χαλκίδας  (ΔΗ.Κ.Ε.Χ) με θέμα Ιατροκοινωνικό Κέντρο Φροντίδας Τσιγγάνων: 3 χρόνια πορείας- προοπτικές. ΧΑΛΚΙΔΑ, 9 Νοεμβρίου 2009. (Αρχείο παρουσίασης)

Μέλος επιτροπής κριτών επιστημονικών συνεδρίων & περιοδικών

Μέλος της επιτροπής κριτών των διαδικτυακών περιοδικών “Νέος Παιδαγωγός” (ISSN:2241-6781) και “i-Teacher” (ISSN:1792-4146) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Επιστημονικού Συλλόγου Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα, 11-12 Μαΐου 2019.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Επιστημονικού Συλλόγου Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα, 28-29 Απριλίου 2018.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Επιστημονικού Συλλόγου Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα, 1-2 Απριλίου 2017.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Επιστημονικού Συλλόγου Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα, 16-17 Απριλίου 2016.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Επιστημονικού Συλλόγου Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα, 23-24 Μαΐου 2015.

Μέλος οργανωτικής επιτροπής επιστημονικών συνεδρίων

Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. Πανελλήνιο Συνέδριο, Επιστημονική Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε., Αθήνα 22-23 Νοεμβρίου 2014.

Αξιολογητής υλικού στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων- 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Σύρος, Απρίλιος 2017.

Αξιολογητής υλικού στο πλαίσιο του 7ου Διαγωνισμού Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων- 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Σύρος, Ιούνιος 2015.

Αξιολογητής υλικού στο πλαίσιο του 6ου Διαγωνισμού Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων- 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Σύρος, Ιούνιος 2013.

Παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων         

2015    2o Πανελλήνιο Συνέδριο του Επιστημονικού Συλλόγου «Νέος Παιδαγωγός». ΑΘΗΝΑ 23-24 Μαΐου 2015.

2014    Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ, 22-23 Νοεμβρίου 2014.

2007   Τα λάθη των μαθητών: δείκτες αποτελεσματικότητας ή κλειδιά για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης; Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.(KEE), ΑΘΗΝΑ, 1-2 Νοεμβρίου 2007.

2006   Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες- Πολιτικές- Προοπτικές. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής.(I.ME.ΠΟ), ΑΘΗΝΑ, 23-24 Νοεμβρίου 2006.

2005   Κριτική, δημιουργική, διαλεκτική σκέψη στην εκπαίδευση: θεωρία και πράξη. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ), ΑΘΗΝΑ, 13-14 Μαΐου 2005.

2002   Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην κοινωνία της πληροφορίας. Ένωση για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών (Ε.Δ.Φ.Ε) ΑΘΗΝΑ, 18-21 Απριλίου 2002.

2000   Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα- Μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών-Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ), ΠΑΤΡΑ, 6-9 Ιουλίου 2000.

2000   Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και  της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών  Πανεπιστημίου Πατρών. ΠΑΤΡΑ, 13-15 Οκτωβρίου 2000.