Επιμορφωτικό έργο

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Επιμορφωτής εξ αποστάσεως στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού». ΥΠ.Π.Ε.Θ. Σεπτέμβριος 2015

Επιμορφωτής στην Α’ Φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων ΕκπαιδευτικώνΣχολ. Έτους 2010-11 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (Αρχεία παρουσιάσεων: α) Διαχείριση πολυμορφίας μαθητικού πληθυσμού, β) Διαχείριση πολυμορφίας μαθητικού πληθυσμού ΙΙ γ) Σχεδιασμός παρέμβασης).

Επιμορφωτής στην Α’ Φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων ΕκπαιδευτικώνΣχολ. Έτους 2009-10 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επιμορφωτής στο πρόγραμμα «Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης», θεματικό πεδίο: Ανισότητες στην Εκπαίδευση- Διαχείριση πολιτισμικών διαφορών. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΧΑΛΚΙΔΑ 10-11 Νοεμβρίου 2007. (Αρχεία παρουσιάσεων: α) Διγλωσσία, β) Διδακτική πολυπολιτισμικής τάξης, γ) Κοινωνικές ανισότητες, δ) Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας.

Επιμορφωτής στην Α’ φάση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας Εκπ/σης στα νέα διδακτικά πακέτα του δημοτικού σχολείου. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΚΥΜΗ- ΑΛΙΒΕΡΙ 4-8 Σεπτεμβρίου 2006.

Επιμόρφωση ενηλίκων

Επιμορφωτής σε Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για ανέργους, παλιννοστούντες, μετανάστες & πρόσφυγες & σε Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας σε Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων.

Πιστοποιημένος εκπαιδευτικής ενηλίκων στο Μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ