Παραμυθο-μαγειρέματα

Το κείμενο αποτελεί θεατρική απόδοση ενός παραμυθιού και ενός τραγουδιού με θέμα την αναζήτηση τροφής και την παιδική πείνα. Πρόκειται για την τελική εκδήλωση παρουσίασης προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκε με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου κατά το σχολικό έτος 2016-2017, υπό την επιμέλεια του δασκάλου Νίκου Αρβανίτη.

Με βάση το παραμύθι «Η σουσουράδα και η ουρά της» και το τραγούδι «Ο Μάγειρας» δομήθηκε μια ιστορία, όπου η περιπλάνηση της σουσουράδας να βρει τροφή οδηγεί στη συγκέντρωση των βασικών υλικών που αναφέρονται στο τραγούδι του «Μάγειρα».

Η παρουσίαση των ιστοριών έγινε σε μια παράθεση αλληλοδιαδοχικών σκηνών με την υποστήριξη σημαντικού οπτικοακουστικού υλικού που πλαισίωνε ή προωθούσε τη δράση των ηρώων. Μέρος του υλικού αυτού έχει ενσωματωθεί στο συνοδευτικό αρχείο παρουσίασης (υπό μορφή pdf) καθώς και με υπερδεσμούς[1]  στο κείμενο του έργου.

Επισκόπηση κειμένου με υπερδεσμούς

Κείμενο με διανομή ρόλων

Συνοδευτικό υλικό παρουσίασης


[1] Σημείωση: Οι αναφορές είναι ενδεικτικές για την πηγή και το είδος του παρουσιαζόμενου υλικού, καθώς το σύνολο του υλικού που πλαισίωνε την παράσταση ήταν αποτέλεσμα επεξεργασίας (μοντάζ, προσθήκη ηχητικών εφέ κ.λπ.) προκειμένου να υποστηρίξει την πλοκή.