Προσομοιώσεις με το Modellus

                      

(Οδηγίες για το κατέβασμα της εξελληνισμένης έκδοσης του Modellus καθώς και για τα συνοδευτικά εγχειρίδια μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση  http://www.e-yliko.gr/physMod.htm)                
   
Α' Λυκείου (Ανάλυση οθόνης 1024 x 768)
1.  Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με θετική ταχύτητα και αρχική θέση μηδέν
2.  Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με αρνητική ταχύτητα και αρχική θέση μηδέν
3.  Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με θετική ταχύτητα και αρχική θέση θετική
4.  Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με αρνητική  ταχύτητα και αρχική θέση θετική
5.  Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα και αρχική θέση μηδέν
 συνεχίζεται...
Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης
1. Συντονισμός στις μηχανικές ταλαντώσεις
2. Διακρότημα
  συνεχίζεται...

Επιμέλεια: Τριανταφυλλίδης Αστέριος ΠΕ04-01

Θεσσαλονίκη   2009