Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 

Απαντήσεις στις Ερωτήσεις Εμπέδωσης - Αξιολόγησης του βιβλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο -   Εισαγωγικές Έννοιες Πληροφορικής ( αρχείο pdf 115kB)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο -  Επεξεργασία Κειμένου ( αρχείο pdf 99kB)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 3ο - Υπολογιστικά Φύλλα ( αρχείο pdf 100kB)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο -  Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες ( αρχείο pdf 74kB)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο -  Παρουσιάσεις ( αρχείο pdf 77kB)

(Για το άνοιγμα των αρχείων pdf απαιτείται κωδικός)

 Επιμέλεια: Τριανταφυλλίδης Αστέριος ΠΕ04-01
           
Θεσσαλονίκη