ΤΕΣΤ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΟ 20

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 ΑΠΟ 20

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 ΑΠΟ 20

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 ΑΠΟ 20

 
Αρχείο Εργασίας: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.doc


ΕΡΩΤΗΣΗ 5 ΑΠΟ 20

Αρχείο Εργασίας:  betoven1.doc

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 ΑΠΟ 20

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 ΑΠΟ 20

Αρχείο Εργασίας:  ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ.doc

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 ΑΠΟ 20

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 ΑΠΟ 20

Αρχείο Εργασίας:  ΠΡΑΞΗ.xls

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 ΑΠΟ 20

Αρχείο Εργασίας:  ΤΡΙΛΙΖΑ.xls

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11 ΑΠΟ 20

Αρχείο Εργασίας:  ΣΤΗΛΕΣ.xls

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 ΑΠΟ 20

Αρχείο Εργασίας:  ΠΙΤΕΣ.xls

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 ΑΠΟ 20

Αρχείο Εργασίας:  ΜΟΙΡΕΣ.xls

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14 ΑΠΟ 20

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 ΑΠΟ 20

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16 ΑΠΟ 20

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17 ΑΠΟ 20

Αρχείο Εργασίας:  MAILS.doc

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18 ΑΠΟ 20

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19 ΑΠΟ 20

Αρχείο Εργασίας:  email.ppt

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20 ΑΠΟ 20

Αρχείο Εργασίας:  edusoft.ppt

 Επιμέλεια: Τριανταφυλλίδης Αστέριος ΠΕ04-01
           
Θεσσαλονίκη