Αρχεία για τις ασκήσεις σε AppInventor

Άσκηση apple
apple.png
crunch.mp3

Επέκταση της άσκησης με το μήλο