Στην επαρχία των Σερρών, ανατολικά και νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών και σε διάταξη που θα μπορούσε να θυμίζει κύκλο, βρίσκεται ένα σύμπλεγμα χωριών με πολλά κοινά γνωρίσματα, ενιαίο γεωγραφικό και ιστορικό χώρο κοινές καταβολές, χαρακτηριστική φυσική οικονομία και ενιαία γλωσσική ομοιογένεια, τα Δαρνακοχώρια (Νταρνακοχώρια).

Στην ομάδα των Δαρνακοχωρίων περιλαμβάνονται τα χωριά:

Νέο Σούλι (Σουμπάσκιοϊ), Εμμανουήλ Παπάς (Δοβίστα), Πεντάπολις (Σαρμουσακλί), Άγιο Πνεύμα (Βεζνίκο), Χρυσό (Τοπόλιανη).

Κάθε μια από τις πέντε κοινότητες είχε την αυτονομία της και αντιμετώπιζε μόνη της τα εσωτερικά της προβλήματα, ενώ, παράλληλα, σε ουσιαστικά και μεγάλα θέματα (εθνικής ταυτότητας, θρησκευτικής οργάνωσης του αγροτικού χωρόχρονου - ημερομηνιακοί σταθμοί, γιορτές με κατά τόπους εορτασμούς και με συρροή του κόσμου και από τα πέντε χωριά), αντιδρούσαν σε κοινό πολιτειακό πλαίσιο, σαν να ήταν μία.

Η ιστοσελίδα έχει σαν σκοπό την συγκέντρωση, ταξινόμηση και καταγραφή των εργασιών - φωτογραφιών που αναφέρονται στα πέντε αυτά χωριά. Παράλληλα φιλοδοξεί  να γίνει πηγή για όσους θελήσουν να ασχοληθούν με θέματα γλωσσολογίας, λαογραφίας και ιστορίας των Δαρνακοχωρίων.

  Επιμέλεια - Κατασκευή ιστοσελίδας  
   

 

 

Αναζήτηση | facebook | Επιμέλεια: Αθανασιάδης Αθανάσιος