Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και γονείς.  Άτομα που απειλούνται με επαγγελματικό αποκλεισμό, ενήλικες με ανάγκες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής αναπροσαρμογής. Άτομα με ειδικές ανάγκες.

Θα μας βρείτε:

Ανατολικής Θράκης 5 - 62124 - Σέρρες

Τηλ. 2321 0 56891   -   Fax 2321 0 51597

Είναι μια ψυχολογική μέθοδος με την οποία συνδεόμαστε και ανταποκρινόμαστε στους άλλους ανθρώπους με στόχο να τους προσφέρουμε ευκαιρίες να διερευνήσουν,

να αποσαφηνίσουν και να προχωρήσουν στην εξεύρεση μιας ικανοποιητικής και γεμάτης νόημα ζωής...

                                     Hoxter, 1991

Στο ΚΕ.ΣΥ.Π Νομού Σερρών θα συναντήσεις:

 

Τους Συμβούλους Σ.Ε.Π.

   - Δεμιρδεσλή Αθηνά

   - Κοκόλη Πασχαλία

   - Πάσχο Κωνσταντίνο

Στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ατόμου για

• την αναζήτηση, επιλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και διαχείριση των πληροφοριών με τον αποτελεσματικότερο

για τον εαυτό του τρόπο.

• Την διάκριση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών εναλλακτικών δυνατοτήτων.

• Την αναγνώριση των τάσεων και εξελίξεων της σύγχρονης εποχής.

• Τον προσδιορισμό του ρόλου του ως ενεργού πολίτη του κόσμου.

Την Ειδική Πληροφόρησης

   - Αγγελίδου Ξανθίππη

 

Την Υπεύθυνη Γραμματείας

   Εκπαιδευτικό

   - Φαρμακίδου Δέσποινα

Σχεδιασμός: Αθανασιάδης Αθανάσιος

Επιμέλεια Κειμένων: Δεμιρδεσλή Αθηνά & Αγγελίδου Ξανθίππη