Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω , με 0º ≤ω ≤ 180º

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Υπόδειξη" ή το κουμπί "[?]" για να πάρετε βοήθεια.
Σημειώστε ότι θα χάσετε βαθμούς αν ζητήσετε Υπόδειξη ή Βοήθεια!
1.
sxima.png
Συμπληρώστε τα κουτάκια κατάλληλα (ημω, συνω, εφω) ώστε να προκύψουν οι ορισμοί
των τριγωνομετρικών αριθμών της γωνίας ω του παραπάνω σχήματος.
=\(\frac{x}{ρ}\), =\(\frac{y}{x}\), =\(\frac{y}{ρ}\) .

2.
Αν η γωνία ω = xÔM είναι αμβλεία, τότε να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με το σύμβολο > ή <.
ημω0, συνω0, εφω0.

3.
sxima2.png
Για τη γωνία 00 ισχύει:
ημ00 =
συν00 =
εφ00 =

4.
sxima3.png
Για τη γωνία 900 ισχύει:
ημ900=
συν900=
εφ900 =ι

5.
sxima4.png
Για τη γωνία 1800 ισχύει:
ημ1800=
συν1800=
εφ1800=

6.
sxima6.png
Στο παραπάνω σχήμα οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας ω είναι:
ημω=
συνω=
εφω=

7.
sxima7.png
Στο παραπάνω σχήμα το τρίγωνο είναι ισοσκελές με βάση την ΑΟ.
α) Οι συντεταγμένες του Μ είναι: M(,)
β) Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας ω είναι: ημω= , συνω= , εφω=

8.
sxima8.png
Στο παραπάνω σχήμα είναι εφω =-\(\frac{3}{2}\).
Αν η τετμημένη του σημείου Μ είναι -2, τότε:η τεταγμένη του σημείου Μ είναι

9.
Η τιμή της παράστασης:
Α = συν00 - εφ450 + ημ900 +συν1800 είναι: Α=

10.
Η τιμή της παράστασης Α=ημ2 600 - 2`συν600 -εφ2 450 είναι