Άσκηση 1

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Συμπληρώστε όλα τα κενά και πατήστε "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Υπόδειξη" για να λάβετε ένα δωρεάν γράμμα ή αριθμό αν σας δυσκολεύει η απάντηση. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί "[?]" για να πάρετε βοήθεια. Σημειώστε ότι θα χάσετε βαθμούς αν ζητήσετε Υπόδειξη ή Βοήθεια!
1. Η γραφική παράσταση της y = αx + β, β≠0 είναι μια ευθεία της ευθείας με εξίσωση y = αx, που διέρχεται από το σημείο του άξονα y'y.
2. Η κλίση της ευθείας y=-4x+3 είναι ο αριθμός
3. Η ευθεία y = 2x-4 τέμνει τον άξονα y’y στο σημείο
4. Η ευθεία x=3 παριστάνει ευθεία παράλληλη στον άξονα
5. Η ευθεία y= -3 παριστάνει ευθεία παράλληλη στον άξονα
6. Στο παρακάτω σχήμα η εξίσωση της ευθείας ε είναι:
eftheia1.png