ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, μετά πατήστε το κουμπί " 'Ελεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας.
Αν δυσκολεύεστε μπορείτε να πατήσετε το κουμπί " Βοήθεια" για να έχετε ένα γράμμα. Πατήστε στον αριθμό του πλέγματος για να δείτε τον ορισμό ή τους ορισμούς γι' αυτόν τον αριθμό.
Παρακαλώ να γράψετε με κεφαλαία γράμματα.
1    2     3     4      
            
     5       6    
            
            
  7   8           
            
            
  9          10    
        11      
            
12              
            
  13            
            

Οριζόντια:

1. Ο χώρος αυτός εκφράζει το σύνολο των δυνατών αποτελεσμάτων ενός πειράματος τύχης.
5. Το ενδεχόμενο αυτό δεν πραγματοποιείται ποτέ.
7. Το ενδεχόμενο αυτό πραγματοποιείται πάντοτε.
9. Με τα διαγράμματά του παριστάνουμε τα σύνολα.
12. Τα ενδεχόμενα αυτά δεν πραγματοποιούνται ποτέ ταυτόχρονα.
13. Πράξη με σύνολα

Κάθετα:

1. Με τη χρήση του διαγράμματος αυττού προσδιορίζουμε το δειγματικό χώρο ενός πειράματος τύχης.
2. Είναι τα σύνολα Α={ι,δ,α} και Β ={τα γράμματα της λέξης δαδί}.
3. 'Ενα σύνολο παριστάνεται και με ........ των στοιχείων του.
4. Το σύνολο χωρίς στοιχεία.
6. Πράξη με ενδεχόμενα.
8. Λέγεται έτσι κάθε υποσύνολο του δειγματικού χώρου.
10. Χρησιμοποιείται για την εύρεση του δειγματικού χώρου.
11. Το σύνολο που προκύπτει από την ένωση δυο συμπληρωματικών ενδεχομένων.