ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, μετά πατήστε το κουμπί " 'Ελεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας.
Αν δυσκολεύεστε μπορείτε να πατήσετε το κουμπί " Βοήθεια" για να έχετε ένα γράμμα. Πατήστε στον αριθμό του πλέγματος για να δείτε τον ορισμό ή τους ορισμούς γι' αυτόν τον αριθμό.
Παρακαλώ να γράψετε με κεφαλαία γράμματα.
 1     2     3     4      5     
                 
  6                 
                 
                 
       7            
 8     9          10       
                 
           11        
      12      13         
                 
    14               
                 
15            16         
                 

Οριζόντια:

1. Είναι οι αριθμοί ημω, συνω και εφω
7. Είναι το συνημίτονο της ορθής γωνίας
8. Μιας οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου είναι ο λόγοςτης απέναντι κάθετης πλευράς προς την υποτείνουσα.
10. Είναι το ημίτονο της ορθής γωνίας.
13. Υπάρχει και τριγωνομετρική
14. Η ...... του Μ είναι το συνημίτονο της γωνίας χÔΜ, όταν ΟΜ=ρ=1.
15. Είναι οι τιμές του συνημιτόνου των αμβλειών γωνιών.
16. Είναι τα ημ30o και ημ150o

Κάθετα:

2. Καθεμιά έχει και το ... ημίτονό της
3. Είναι οι αριθμοί του συνημίτονου και της εφαπτομένης οποιασδήποτε οξείας ή αμβλείας γωνίας.
4. Έχει και αυτό τους τριγωνομετρικούς του αριθμούς.
5. Δεν ................ η εφαπτομένη ορθής γωνίας.
6. Μιας οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου είναι ο λόγος της προσκείμενης κάθετης πλευράς προς την υποτείνουσα.
9. Η ισότητα ημ2ω + συν2ω=1 είναι τριγωνομετρική .............................
11. Χρησιμοποιούνται για να ορίσουμε τριγωνομετρικούς αριθμούς αμβλείας γωνίας.
12. Είναι το ημίτονο οποιασδήποτε γωνίας τριγώνου.