ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ (TRANSLATORS)

ΛΕΞΙΚΑ (DICTIONARIΕS)

horizontal rule

The Language Site: http://www.foreignword.com/

Πάνω από 200 online λεξικά, πάνω από 1000 γλωσσάρια ταξινομημένα ανά γλώσσα και ειδικότητα, άπειρα links σε εργαλεία μετάφρασης, πολύ καλή γλωσσική μηχανή αναζήτησης Eureka, links σε γνωστές μηχανές αναζήτησης. Υποστηρίζει, εκτός από τις γνωστές, και άλλες γλώσσες, έχει free downloads μεταφραστικών μηχανών.

horizontal rule

 

Ελληνικό μεταφραστικό vortal

horizontal rule

INTER TRAN (Μεταφραστής Κειμένου): http://www.tranexp.com:2000/Translate/result.shtml  

horizontal rule

A translator's community (Κοινότητα για Έλληνες Μεταφραστές): http://www.translators.gr

horizontal rule

http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT

horizontal rule

 http://www.worldlingo.com

horizontal rule

http://world.altavista.com

horizontal rule

www.in.gr

horizontal rule

VISUAL THESAURUS http://www.visualthesaurus.com/online/index.html

horizontal rule

ΑΓΓΛΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

www.kypros.org/cgi-bin/lexicon   

 www.onelook.com

horizontal rule

ΤΑ ΛΕΞΙΚΑ CAMBRIDGE

www.cup.cam.ac.uk/elt/dictionary

horizontal rule

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΑ

 www.facstaff.bucknell.edu/rbeard/diction.html  

www.tranexp.com

horizontal rule

ΠΟΙΚΙΛΑ ΛΕΞΙΚΑ

horizontal rule

Anastasia Vakaloudi
Copyright

HOME PAGE