Γ’ Γυμνασίου

Ύλη και μαθήματα Πληροφορικής Γ’ Γυμνασίου.

Κατεβάστε το βιβλίο πληροφορικής ή δείτε το σαν ιστοσελίδα σε εμπλουτισμένη μορφή.

Δείτε τις οδηγίες διδασκαλίας της Πληροφορικής 2020-21.

Μάθημα 1ο

Θεωρία:   Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό.     Βιβλίο μαθητή σελίδες 176-178.

Ασκηση:  Δημιουργήστε ένα αλγόριθμο στο Scratch ο οποίος δημιουργεί ένα τετράγωνο(ζητούμενο), χρησιμοποιώντας μία μεταβλητή για το μέγεθος(δεδομένα).