Περιβάλλον προγραμματισμού Pencil Code

Το περιβάλλον προγραμματισμού Pencil Code είναι διαθέσιμο online στην διεύθυνση http://pencilcode.net.

Είναι διαδικτυακό περιβάλλον και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέσα από κάποιο φυλλομετρητή.