Λίστα άρθρων του συγγραφέα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Θεματικό Δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Δείτε εδώ το θεματικό δίκτυο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το Θεματικό Δίκτυο λειτούργησε αρχικά για μία τριετία 2014-2017 κυρίως με σχολεία – εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των ανωτέρω Περιφερειακών Διευθύνσεων και συνεχίζει τη λειτουργία του και φέτος 2017-18  με  σχολεία – εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός του Δικτύου είναι  να αποτελέσει μια κοινότητα μάθησης …

Συνέχεια ανάγνωσης

Περιβάλλον προγραμματισμού Pencil Code

Το περιβάλλον προγραμματισμού Pencil Code είναι διαθέσιμο online στην διεύθυνση http://pencilcode.net. Είναι διαδικτυακό περιβάλλον και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέσα από κάποιο φυλλομετρητή.