ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ATHANASIOS VELENTZAS
e-mail: avelentz@gmail.com
e-mail: avelentz@gmail.com

Ο Αθανάσιος Θ. Βελέντζας είναι διδάκτορας στον Τομέα Φυσικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. Είναι πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος της Φυσικομαθηματικής σχολής του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και του Μεταπτυχιακού «Φυσικές επιστήμες τεχνολογία και περιβάλλον» του Ε.Κ.Π.Α. στην κατεύθυνση «Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση». Εργάζεται ως καθηγητής Λυκείου στη μέση εκπαίδευση, είναι υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων και έχει θητεύσει στο Κ.Ε.Ε. και στο Π.Ι. Διδάσκει το μάθημα «Αρχές διδακτικής μεθοδολογίας – Διδακτική της Φυσικής» στη ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ (Π.Δ.407) και συμμετέχει στην καθοδήγηση και αξιολόγηση των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΕΚΠΑ στις πρακτικές ασκήσεις στα σχολεία και στο εργαστήριο του μαθήματος «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών».

 - BACHELOR IN PHYSICS (UNIVERSITY OF ATHENS)

- MSc IN SCIENCE EDUCATION

- PhD IN SCIENCE EDUCATION

- PHYSICS TEACHER IN UPPER SECONDARY EDUCATION SCHOOL

- ASSOCIATE IN  ATHENS SCIENCE AND EDUCATION LABORATORY

- LECTURER (ACCORDING TO LAW 407) IN PHYSICS EDUCATION AT NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHE

Υλικό για τους φοιτητές της  ΣΕΜΦΕ του ΕΠΜ για το μάθημα «Αρχές διδακτικής μεθοδολογίας – Διδακτική της Φυσικής»

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=SEMFE1099&viewMode=STUDENT 

  Φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης  Β΄Λυκείου (2000) και Φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης  Γ΄Λυκείου (2000)

(συντονιστής ομάδος συγγραφής: Δρης Εμ. - καθηγητής ΕΜΠ) http://www.physics.ntua.gr/~dris/fysikh_lykeiou.html 

 

 

Ιστορικά νοητικά πειράματα  Δες το αντίστοιχο βιβλίο έκδοση ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ -2013

 

Υλικό για μαθητές της Γ΄ Λυκείου  (Σε συνεργασία με το συνάδελφο Σαράντο Οοικονομίδη)

Ταλαντώσεις  - κύματα - στερεό - κρούσεις - Doppler

 

Υλικό για θερμότητα στο Γυμνάσιο 

https://sites.google.com/site/katanoophysics/prosphata-archeia

 

Παρατηρήσεις για τη χρήση κάποιων όρων φυσικής (Εμ. Δρης - Aθ. Βελέντζας, (2001) Φυσικός κόσμος,  αριθ. Τευχ. 3, 2001)

  Γενική θεωρία σχετικότητας (2005) Στα πλαίσια  της εκλαικευτικής σειράς διαλέξεων- συζητήσεων που οργανώθηκαν από το Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημολογίας του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την 'Ενωση Ελλήνων Φυσικών και Physics on stage στα πλαίσια του έτους φυσικής για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Einstein.

Υλικό για εκπαιδευτική προσέγγιση της διττής φύσης του φωτός

 

Υλικό για εκπαιδευτική προσέγγιση της κυματικής φύσης (και) των ηλεκτρονίων 

 

Σημειώσεις Μηχανικής - Από το λύκειο στο πανεπιστήμιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velentzas, A. (2014). Teaching Diffraction of Light and Electrons: Classroom Analogies to Classic Experiments. The Physics Teacher  Vol. 52, issue 8. http://scitation.aip.org/ content/aapt/journal/tpt/52/8/ 10.1119/1.4897589?aemail= author

Velentzas, A., Halkia, K. (2013).  From Earth to Heaven: Using ‘ Newton ’s Cannon’ Thought Experiment for Teaching Satellite Physics. Science & Education. 22:2621–2640 http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s11191-013-9611-8

Velentzas, A., Halkia, K. (2013). The Use of Thought Experiments in Teaching Physics to Upper Secondary-Level Students: Two Examples from the Theory of Relativity .International Journal of Science Education 35:18, 3026-3049   http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2012.682182

Velentzas, A., Halkia, K. (2011). The ‘Heisenberg’s Microscope’ as an Example of Using Thought Experiments in Teaching Physics Theories to Students of the Upper Secondary School. Research in Science Education 41:525-539  http://dx.doi.org/10.1007/s11165-010-9178-1

  Velentzas A., Halkia K., Skordoulis C.: (2007), Thought experiments in the theory of relativity and in quantum mechanics: Their presence in textbooks and in popular science books. Science & Education: 16: 353-370 http://dx.doi.org/10.1007/s11191-006-9030-1

Velentzas A., Halkia K. and Skordoulis C. (2005) Thought Experiments in the Theory of Relativity and in Quantum Mechanics: Their Presence in Textbooks and in Popular Science Books. Proceedings of International History, Philosophy and Science Teaching Conference, (http://www.ihpst2005.leeds.ac.uk/) Leeds, UK, July 2005.

 Velentzas A., Halkia K. and Skordoulis C. (2005) Thought experiments in physics theories of the 20th century: A tool for popularization and teaching in secondary education. Proceedings of European Science Education Research Association (ESERA) Conference. August 28 – September 1, 2005, Barcelona , p.1334-1338.

Velentzas A., Halkia K. and Skordoulis C. (2007) The use of thought experiments in Greek physics textbooks in the field of Newtonian mechanics. In e-Proceeding IOSTE International Meeting - Tunisia 2007, Hammamet (Tunisia), 7 – 10 February 2007, pp. 1022 – 1029.

Velentzas A., Halkia K. and Skordoulis C. (2009) Thought Experiments: A tool for teaching Physics Theories in Secondary Education. The Case of “Heisenberg’s microscope.  Proceedings of European Science Education Research Association (ESERA) Conference. August 31- September 4, 2009, Istanbul , Turkey .

Velentzas A., Halkia K. (2010) The Use of Thought and Hands-on Experiments in teaching physics. Proceedings of 7th International Conference Hand-on Science Bridging the Science and Society gap. July 25-31, 2010, Rethymno , Greece .

Velentzas A., Halkia K.  and Skordoulis C (2011) The Use of Thought Experiments in Teaching Physics Theories of the 20th Century to Students of the Upper Secondary Education. Book of Proceedings of 11th International History Philosophy and Science Teaching (IHPST). July 1-5 Thessaloniki , Greece , epikentro.

Velentzas A., Halkia K. (2011) The use of Thought Experiments in Teaching Physics. The Case of the Principle of Equivalence. Proceedings of European Science Education Research Association (ESERA) Conference. September 5-9, 2011, Lyon, France .   

Velentzas A., Halkia K. (2013) The difficulties students face in predicting the outcome of an experiment. Proceedings of European Science Education Research Association (ESERA) Conference. September 2-7, 2013, Nicosia , Cyprus