Θερμότητα για το Γυμνάσιο

Υλικό για τη θερμότητα του γυμνασίου. Περιέχει το βιβλίο του μαθητή και τον οδηγό του εκπαιδευτικού. Είχε εκπονηθεί από Α. Βελέντζα, Σ. Οικονομίδη και Σ. Οβαδία  στο πλαίσιο προκήρυξης του ΠΙ για τη συγγραφή των βιβλίων γυμνασίου.

Θερμότητα γυμνασίου

 

Ο υπολογισμός του g στο σχολικό εργαστήριο

Μια εργασία στην οποία παρουσιάζονται πειράματα υπολογισμού της έντασης του πεδίου βαρύτητας / επιτάχυνσης της βαρύτητας (g) στην επιφάνεια της Γης με διαφόρους εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίοι καλύπτουν ευρύ φάσμα από την ύλη της Φυσικής που διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων τον Μάρτιο του 2014.

Δείτε – κατεβάστε το υλικό

Δυνατότητες χρήσης των κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών (smartphones & tablets) στο σχολικό εργαστήριο

Από σεμινάρια με θέμα

Δυνατότητες χρήσης των έξυπνων κινητών συσκευών στο σχολικό εργαστήριο

τα οποία έγιναν το Μάρτιο του 2017 στο ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων.

Δείτε – κατεβάστε το υλικό