ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΜΟΥΡΗ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


ΦΑΛΕΑΣ : ΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Ο Φαλέας ήταν φιλόσοφος και πολιτικός , ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ στη Χαλκηδόνα , που ήταν Μεγαρική αποικία. Ό,τι γνωρίζουμε για τον Φαλέα προέρχεται από τα κείμενα του Αριστοτέλη και ειδικότερα από το έργο του Πολιτικά [ β, II ,7, 1266 α 40, 41, 1266 b 1-5 ].

Από την πηγή αυτή πληροφορούμαστε ότι ο Φαλέας ως πολιτικός που έδρασε στην Χαλκηδόνα ήταν ιδιαίτερα φιλελεύθερος , μεταρρυθμιστής και γνωστός για τα δημοκρατικά του φρονήματα. Στόχος του ήταν η άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και η εξυγίανση της πολιτικής ζωής του τόπου του. Πίστευε ότι η μοναδική λύση για όλα τα δεινά μιας κοινωνίας είναι η ανακατανομή του πλούτου, καθώς οι 'ταξικές ' διαφορές είναι υπαίτιες για τις έριδες μεταξύ των πολιτών και για την διαιώνιση των προβλημάτων.

Ο πλούτος , υποστήριζε, έπρεπε να είναι κοινό αγαθό το οποίο να έχουν τη δυνατότητα να το απολαμβάνουν αδιακρίτως όλοι οι πολίτες . Για να το επιτύχει αυτό ο Φαλέας εφάρμοσε ένα πολύ πρωτότυπο μέτρο , το οποίο αναφέρει ο Αριστοτέλης στα κείμενα του και έχει ως εξής : " Διο Φαλέας ο Χαλκηδόνιος τουτ' εισήνεγκεν πρώτος · φησί γαρ δειν ίσας είναι τας κτήσεις των πολιτών · τάχιστα αν ομαλισθήναι τω τας προίκας τους μεν πλουσίους διδόναι μεν λαμβάνειν δε " Σε μετάφραση : Γι' αυτό ο Φαλέας ο Χαλκηδόνιος πρώτος εισηγήθηκε την εξίσωση των περιουσιών των πολιτών, που θα μπορούσε πολύ γρήγορα να επιτευχθεί , με το να δίνουν μόνο και να μην παίρνουν προίκα οι πλούσιοι , ενώ οι φτωχοί να παίρνουν μόνο και να μη δίνουν ."

Πράγματι, πρόκειται για μια εξαιρετικά πρωτότυπη και ανατρεπτική ιδέα , που συγγενεύει με τις απόψεις του σοσιαλισμού για την ανακατανομή του πλούτου και τις ταξικές διαφορές .Συμπερασματικά, η πολιτική του Φαλέα ήταν φιλολαϊκή και όπως ήταν αναμενόμενο συγκέντρωσε γύρω του τα λαϊκά στρώματα και δυσαρέστησε τους εύπορους πολίτες .