| Επιμορφωτική δράση

Εργάστηκε ως επιμορφωτής Α΄ του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ για 40 ώρες (16 δια ζώσης και 24 εξ αποστάσεως) στη θεματική ενότητα: «Ψηφιακές τεχνολογίες και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πρακτική» που πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 6/2/2015 έως 28/3/2015 στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Εισηγήθηκε ως επιμορφωτής την ενότητα: «Από την “Έκθεση” και το “Σκέφτομαι και Γράφω” στις “Δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου”» στην Ημερίδα με θέμα: «Ιδέες και προτάσεις για την ενίσχυση της κριτικής ικανότητας και της δημιουργικότητας των μαθητών» που συνδιοργάνωσαν οι σχολικοί σύμβουλοι 1ης & 3ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Ν. Καστοριάς, κκ. Θεοδόσης Κωτόπουλος και Χρήστος Παστελάς  στις 12/04/2011 στην Καστοριά.

 Εισηγήθηκε ως επιμορφωτής την ενότητα: «Από την “Έκθεση” και το “Σκέφτομαι και Γράφω” στις “Δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου”» στην Ημερίδα με θέμα: «Προσεγγίζοντας τη γλωσσική διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο» που συνδιοργάνωσαν η σχολική σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Ν. Καστοριάς, κ. Αλίκη Καζταρίδου, και η σχολική σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 33ης Περιφέρειας, κ.  Κωνσταντίνα Βαϊρινού,  στις 15/03/2011 στην Καστοριά.

Εισηγήθηκε ως επιμορφωτής για τέσσερις (4) διδακτικές ώρες τη θεματική ενότητα: «Διδακτική – διαθεματική προσέγγιση της γλώσσας  με τη χρήση αυθεντικών κειμένων. Μικροδιδασκαλία με μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου» σε σεμινάριο που διοργάνωσε η σχολική σύμβουλος κ. Αλίκη Καζταρίδου για τους δασκάλους της 2ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Καστοριάς στις 9/2/2010 στην Καστοριά.

Εισηγήθηκε ως επιμορφωτής για δύο (2) διδακτικές ώρες τη θεματική ενότητα: «Η χρήση άρθρων από τον έντυπο και ηλεκτρονικό ημερήσιο τύπο ως κειμενικών ειδών και ως κινήτρων για ευρύτερη διεπιστημονική – διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας Ε΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου» σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο σχολικός σύμβουλος κ. Αλεξίου Γεώργιος για τους δασκάλους της 3ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Καστοριάς στις 13/12/2007 στο Άργος Ορεστικό.

Εισηγήθηκε ως επιμορφωτής για 8 (οχτώ) ώρες το θέμα «Κριτική παρουσίαση θεωριών μάθησης» στα πλαίσια  του προγράμματος «Ταχύρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής-δημιουργικής σκέψης» του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) στην Πτολεμαΐδα στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2007.

Επιμορφωτής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στα νέα βιβλία για τριάντα (30) ώρες σε Άργος Ορεστικό και Σιάτιστα το Σεπτέμβριο του 2007 και για είκοσι τέσσερις  (26) ώρες σε Φλώρινα και Πτολεμαΐδα το Σεπτέμβριο 2006.

Εισηγήθηκε ως επιμορφωτής για δύο (2) διδακτικές ώρες το θέμα: «ΔΕΠΠΣ και νέα βιβλία του γλωσσικού μαθήματος» στα Γρεβενά και τη Δεσκάτη στις 19 και 20.6.2006 αντίστοιχα, σε σεμινάρια που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος 1ης και 2ης Περιφέρειας Ν. Γρεβενών.

Εισηγήθηκε ως επιμορφωτής για τρεις (3) διδακτικές ώρες το θέμα: «Τα νέα σχολικά εγχειρίδια του Γλωσσικού μαθήματος – Σχετικές διαθεματικές δραστηριότητες» σε τρεις επιμορφωτικές συναντήσεις (30/3, 4/4 και 19/5/2006) των εκπαιδευτικών της 3ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Καστοριάς.

Εισήγηση με τον κ. Κ. Ντίνα σε Επιμορφωτική Ημερίδα που διοργάνωσαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι 1ης και 2ης Περιφέρειας Δ.Ε. Ν. Πέλλας στις 16 Ιουνίου 2005, με θέμα: «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο. Είκοσι χρόνια μετά…».