Αρχείο ετικέτας PISA 2015

PISA 2015: Συγκριτικα αποτελεσματα

Για τον διαγωνσιμό PISA έχουν διατυπωθεί πολλές επιφυλάξεις. Προειδοποιημένοι, λοιπόν, κάντε συγκρίσεις και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.