Παρομοιώσεις

Να ενώσεις αυτά που ταιριάζουν.

    
Ενώνουμε την αριστερή στήλη με τη δεξιά