Βρες τα λάθη

Βάλτε τα ρήματα στο σωστό χρόνο για να ακολουθήσετε το ποτάμι στο ταξίδι που κάνει κάθε μέρα

Το ποτάμι και δε πουθενά. μέσα από φαράγγια και ανάμεσα σε όμορφες κοιλάδες. από βράχους και πάνω σε στρογγυλές πέτρες και χαλίκια. Ποτέ δε πίσω, αλλά συνέχεια το ξεχωριστό του τραγούδι μέχρι να συναντήσει τη θάλασσα.