Ασκήσεις συμπλήρωσης κειμένου, ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ
  1. Έργα των Κυκλώπων
  2. Στην κορυφή των λόφων
  3. Σπουδαίοι τεχνίτες
  4. Η ζωή στις Μυκήνες
  5. Οι θεοί των Αχαιών
  6. Οι Αχαιοί ταξιδεύουν και κάνουν εμπόριο
  7. Οι Αχαιοί στην Κύπρο

 

 

 

 

 Οι ασκήσεις έγιναν με το πρόγραμμα Hot Potatoes. Τα κείμενα είναι παρμένα από το βιβλίο ιστορίας της Γ΄ δημοτικού "Στα πολύ παλιά χρόνια " , Ο.Ε.Δ.Β , από το κεφάλαιο " Γ. ΟΙ ΠΟΛΥΧΡΥΣΕΣ ΜΥΚΗΝΕΣ"

Τις ασκήσεις επεξεργάστηκε ο Τζημούλης Οδυσσέας, δάσκαλος του 30ου  Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης