Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους Μνηστήρες

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Χρησιμοποίησε το κουμπί Έλεγχος για να ελέξεις τις απαντήσεις σου. Μπορείς να βοηθηθείς και από τις λέξεις που σου δίνινται παρακάτω.
   Αθηνά      Τηλέμαχος      άνδρας      έκλεισαν      έριξε      κανείς      λυγίσει      μνηστήρες      τέντωσε      τρύπα      τσεκούρια      τόξο      χορδή   
Τότε η Αθηνά έβαλε στο νου της Πηνελόπης να φέρει το του Οδυσσέα και τα βέλη του και δώδεκα , που είχαν μια στην κορφή. Ο Εύμαιος, ο χοιροβοσκός, έστησε τα τσεκούρια στη σειρά και η Πηνελόπη είπε: «Ακούστε με, μνηστήρες! Όποιος μπορέσει να αυτού του τόξου τη και να ρίξει ένα βέλος, που θα περάσει μέσα από τις τρύπες των δώδεκα τσεκουριών, αυτός θα γίνει μου».
Άρχισαν τότε όλοι οι μνηστήρες, ο ένας μετά τον άλλο, να δοκιμάζουν, μα δε μπόρεσε να τεντώσει τη χορδή. Ζήτησε τότε κι ο Οδυσσέας να δοκιμάσει. Η Πηνελόπη έφυγε κι η αμέσως έδωσε στον Οδυσσέα την πρώτη του μορφή. Εκείνος άρπαξε το τόξο, αμέσως τη χορδή κι ένα βέλος, που πέρασε σαν αστραπή ανάμεσα απ' τις τρύπες όλων των τσεκουριών. Τότε οι κατάλαβαν ποιος ήταν και τρόμαξαν. Αμέσως ο Εύμαιος και η Ευρύκλεια όλες τις πόρτες κι ο Οδυσσέας άρχισε να σημαδεύει τους μνηστήρες που προσπαθούσαν να σωθούν. Δίπλα του ο έριχνε κι εκείνος με το τόξο.