Η θρησκεία και η γραφή των Μινωιτών

Σταυρόλεξο

Να συμπληρώσεις το σταυρόλεξο. Κάνε κλικ πάνω στα τετράγωνα με τους αριθμούς.
      1              
2            3          
                  
4          5            
                  
   6         7          
                  
     8               
            9        
      10