Η Αθήνα στα χρόνια του Περικλή

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Χρησιμοποίησε το κουμπί Έλεγχος για να ελέξεις τις απαντήσεις σου. Μπορείς να βοηθηθείς και από τις λέξεις που σου δίνονται παρακάτω.
   Αθήνα      Εκκλησία      αιχμάλωτοι      αποφάσεις      ασφάλεια      δικαιώματα      δουλειές      ελεύθεροι      εμπόριο      ξένοι      πολίτες      στρατηγοί      στρατό      φόρο   
Την πιο μεγάλη δύναμη στην πόλη την είχε η του δήμου, στην οποία λάβαιναν μέρος όλοι οι πολίτες. Εκεί οι Αθηναίοι έπαιρναν τις πιο μεγάλες . Μεγάλη εξουσία είχαν και οι 10 που εκλέγονταν από τους για ένα χρόνο. Αυτοί φρόντιζαν για το και το στόλο και ήταν υπεύθυνοι για την της πόλης .Αθηναίοι πολίτες θεωρούνταν στα χρόνια του Περικλή όσοι είχαν πατέρα και μητέρα που κατάγονταν από την . Αυτοί είχαν και τα περισσότερα .
Μέτοικοι ονομάζονταν οι που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στην πόλη. Αυτοί συνήθως ασχολούνταν με το και πλήρωναν ένα (μετοίκιο) για την προστασία που τους πρόσφερε η πόλη. Στην Αθήνα ζούσαν και αρκετοί δούλοι, που έκαναν όλες τις βαριές . Πολλοί απ' αυτούς ήταν .