Θήβα και βοιωτική συμμαχία

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Χρησιμοποίησε το κουμπί Έλεγχος για να ελέξεις τις απαντήσεις σου. Μπορείς να βοηθηθείς και από τις λέξεις που σου δίνονται παρακάτω.
   Ελλάδας      αυτόνομες      μόνες      συμμαχία      συμφωνία      όρους   
Μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο οι Πέρσες άρχισαν να ανακατεύονται στα πράγματα της . Οι Σπαρτιάτες υπέγραψαν με τους Πέρσες μια , που είναι γνωστή ως Ανταλκίδεια ειρήνη (386 π.Χ.). Σύμφωνα με τους όρους της ειρήνης, οι πόλεις της Ελλάδας έπρεπε να μείνουν , ελεύθερες δηλαδή να κανονίζουν τους τα ζητήματα που τους απασχολούσαν. Οι Θηβαίοι δε δέχτηκαν τους . Αν τους δέχονταν έπρεπε να διαλυθεί η .