Η πορεία προς την Ινδία

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Χρησιμοποίησε το κουμπί Έλεγχος για να ελέξεις τις απαντήσεις σου. Μπορείς να βοηθηθείς και από τις λέξεις που σου δίνονται παρακάτω.
   άκρη      αξιωματούχους      απτόητος      διοικήσει      νέες      προσκυνούν   
Ο Μ. Αλέξανδρος, για να το απέραντο κράτος με τους πολλούς λαούς, χρησιμοποίησε και Πέρσες . Άρχισε μάλιστα να αλλάζει συμπεριφορά ζητώντας από τους στρατιώτες του να τον , όπως γινόταν με τους βασιλείς της Περσίας. Αυτό ήταν κάτι που τους στενοχώρησε πολύ.Ο πόλεμος όμως δεν είχε τελειώσει. Οι συνεχείς επιτυχίες τον οδηγούσαν σε προσπάθειες. Επιθυμία του ήταν πια να φτάσει στην του κόσμου. Συνέχισε έτσι ως τον Ύφαση, παραπόταμο του Ινδού ποταμού.