Το ρωμαϊκό κράτος

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Χρησιμοποίησε το κουμπί Έλεγχος για να ελέξεις τις απαντήσεις σου. Μπορείς να βοηθηθείς και από τις λέξεις που σου δίνονται παρακάτω.
   ένα      δύναμη      εκστρατείες      ιταλική      πατρίκιοι      συμβουλευτικό      ύπατοι   
Μεγάλη εξουσία είχαν οι δύο , οι οποίοι διοικούσαν το στρατό και έπαιρναν μέρος στις . Για να μην αποκτήσουν όμως τόση , ώστε να μπορούν να αλλάξουν το πολίτευμα της Ρώμης, εκλέγονταν μόνο για χρόνο. Στον καιρό της ειρήνης έρχονταν σε επαφή με τους αντιπροσώπους των άλλων κρατών για να ρυθμίσουν διάφορα θέματα.
Η σύγκλητος ήταν ένα σώμα, το οποίο αποτελούσαν 300 . Ο λαός και οι ύπατοι σέβονταν τη γνώμη της και την έπαιρναν σοβαρά υπόψη τους.
Το ρωμαϊκό κράτος, αφού νίκησε τους γειτονικούς λαούς, άπλωσε σιγά σιγά την κυριαρχία του σ' όλη την χερσόνησο.