Βρες τα λάθη

Βρες τα λάθη και κάνε κλικ πάνω τους.Υπάρχει ένα λάθος για κάθε πρόταση.

ΟΙ ευγενείς: αυτοί που λόγω της καταγωγής τους ή της περιουσίας τους είχαν δικαιώματα.

Ο τύραννος είναι αυτός που και κυβερνάει χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν (σήμερα λέγεται δικτάτορας).

Κάποιοι που είχαν πολλά κτήματα, οι άριστοι, όπως τους έλεγαν, παραμέρισαν το βασιλιά και πήραν την εξουσία στα χέρια τους. Το πολίτευμα τότε έγινε .

Οι πλούσιοι, νιώθοντας πιο ισχυροί, πέτυχαν να πάρουν την εξουσία από τους ευγενείς. Το πολίτευμα ονομάστηκε ολιγαρχικό, γιατί αυτοί που κυβερνούσαν ήταν .