Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Χρησιμοποίησε το κουμπί Έλεγχος για να ελέξεις τις απαντήσεις σου. Μπορείς να βοηθηθείς και από τις λέξεις που σου δίνινται παρακάτω.
   άνδρες      γυναίκες      κολλημένα      μπροστά      περπατήσει      ρούχα      σώματος   
Τεχνίτες με ξεχωριστές ικανότητες σκάλιζαν το μάρμαρο κι έφτιαχναν αγάλματα που παρίσταναν κούρους και κόρες. Οι κούροι εικονίζουν γυμνούς νέους , με τα χέρια στα πλάγια του . Το ένα πόδι είναι πιο από το άλλο, έτσι που νομίζει κανείς ότι το άγαλμα είναι έτοιμο να . Οι κόρες είναι νεαρές ντυμένες με ελαφριά και
καλοχτενισμένες.