Τα γράμματα

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Χρησιμοποίησε το κουμπί Έλεγχος για να ελέξεις τις απαντήσεις σου. Μπορείς να βοηθηθείς και από τις λέξεις που σου δίνινται παρακάτω.
   Ιστορία      ζωή      κόσμος      λύπες      λύρα      ποίησης      πόλεμο      φιλόσοφοι      χαρές   

Αυτή την περίοδο οι ποιητές δεν ασχολούνται με τους ήρωες και τα κατορθώματά τους στον . Δεν τους απασχολούν τα περασμένα. Πιο πολύ τους ενδιαφέρει η καθημερινή των ανθρώπων και τα προβλήματά της.
Ένα άλλο είδος που αναπτύχθηκε ήταν η λυρική. Ονομάστηκε έτσι γιατί τα ποιήματα, καθώς τα απάγγελλαν, τα συνόδευαν παίζοντας . Τα ποιήματα αυτά είναι μικρά και μιλούν για τις και τις των ανθρώπων.
Ο αγώνας που έκαναν οι άνθρωποι για να τα βγάλουν πέρα με τις καθημερινές ανάγκες τους οδήγησε σε πολλές σκέψεις. Προσπαθούσαν κυρίως να καταλάβουν πώς έγινε ο . Αυτοί ήταν οι . Άλλοι θέλησαν να γράψουν για τα περασμένα, για να μην ξεχαστούν. Με αυτό τον τρόπο σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται και η .