Ιστορίες παιδιών

Εκτύπωση

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 13 Φεβρουάριος 2015 13:35) Τρίτη, 11 Δεκέμβριος 2012 12:33

Ιστορίες παιδιών, Χαράλαμπος Διαμαντής, εκπαιδευτικά λογισμικά. χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη, ασκήσεις on line για τη γλώσσα Δ τάξης, ασκήσεις για Ιστορίες παιδιώνΧρόνοι, ενεστώτας, αόριστος, παρατατικός, εξακουλουθητικός μέλλοντας, στιγμιαίος μέλλοντας, ενερφητική φωνή, υποτακτική αορίστου, προστακτική αορίστου, καταλήξεις - ετε και εται, γραμματική Δ τάξης δημοτικού, ασκήσεις με kubbu.com. γλώσσα Δ τάξης δημοτικού, τελικό ν, ξεωρίζω τους χρόνους, αριθμητικά επίθετα, τακτικά αριθμητικά, απόλυτα αριθμητικά, ασκήσεις γλώσσας Δ τάξης με kubbu.coμ, ασκήσεις γλώσας Δτάξης με quiz creator, ασκήσεις με kubbu

 

 

 

Το τελικό ν from Γιάννης Φερεντίνος

  

Το μεγάλο μυστικό


Ενεστώτας-Παρατατικός-Αόριστος
Πηγή:SophiaPapadeli


 

 

Βάλε τα ρήματα στο σωστό χρόνο.


Συμπλήρωσε το ρήμα τρέχω στον ενεστώτα ,παρατατικό, αόριστο.


Ξεχωρίζω τους χρόνους.


Ο αδερφός της Ασπασίας


Ξεχωρίστε τις καταλήξεις -εται και ετε.


Σταυρόλεξο και κρυπτόλεξο με αριθμητικά επίθετα

Βάλε τα ρήματα στο σωστό κάδο.

Ιστορίες παιδιών, Χαράλαμπος Διαμαντής, εκπαιδευτικά λογισμικά. χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη, ασκήσεις on line για τη γλώσσα Δ τάξης, ασκήσεις για Ιστορίες παιδιώνΧρόνοι, ενεστώτας, αόριστος, παρατατικός, εξακουλουθητικός μέλλοντας, στιγμιαίος μέλλοντας, ενερφητική φωνή, υποτακτική αορίστου, προστακτική αορίστου, καταλήξεις - ετε και εται, γραμματική Δ τάξης δημοτικού, ασκήσεις με kubbu.com. γλώσσα Δ τάξης δημοτικού, τελικό ν, ξεωρίζω τους χρόνους, αριθμητικά επίθετα, τακτικά αριθμητικά, απόλυτα αριθμητικά, ασκήσεις γλώσσας Δ τάξης με kubbu.coμ, ασκήσεις γλώσας Δτάξης με quiz creator