Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη

Εκτύπωση

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 06 Φεβρουάριος 2015 14:37) Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2012 07:46

Η ηγεμονία της Αθήνας, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη, Διαμανντής Χαράλαμπος, ασκήσεις on line για την ιστορία της Δ τάξης Ιστορία Δ τάξης, Αθηναίοι, Πέρσες, Σπαρτιατες, ηγεμονία της Αθήνας, Α Αθηναϊκ΄κ συμμαχία, Κίμων, Δήλος, Ευρυμέδοντας ποταμός

 

Οι Έλληνες, πολεμώντας γενναία, νίκησαν τους Πέρσες. Ενθουσια­σμένοι από το κατόρθωμά τους συνέχισαν τον πόλεμο. Σκέφτηκαν μά­λιστα να επιτεθούν οι ίδιοι αυτή τη φορά εναντίον των Περσών. Έτσι θα γλίτωναν οριστικά από τον περσικό κίνδυνο. Ο ελληνικός στόλος με αρ­χηγό τον Παυσανία ελευθέρωσε πρώτα πολλές πόλεις της Κύπρου και μετά τα στενά του Ελλησπόντου.

Ο επιθετικός πόλεμος όμως των Ελλήνων δε θα διαρκέσει για πολύ. Γρήγορα φάνηκε ότι οι Σπαρτιάτες δεν ήταν πρόθυμοι να συνεχίσουν τον αγώνα εναντίον των Περσών. Είχαν πολλά προβλήματα στο ίδιο τους το κράτος, αλλά και στην Πελοπόννησο. Πολλές πόλεις τότε, για να αντιμετωπίσουν τον περσικό κίνδυνο, ζήτησαν βοήθεια από την Αθήνα. Ο ισχυρός της στόλος αποτελούσε γι' αυτές μεγάλη ασφάλεια. Έτσι έγινε η Α' Αθηναϊκή συμμαχία (478 π. Χ.), στην οποία έλα­βαν μέρος πολλές παραθαλάσσιες και νησιωτικές πόλεις.

 

Ηγεμονία της Αθήνας,Η ηγεμονία της Αθήνας, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη, Διαμανντής Χαράλαμπος,  ασκήσεις on line για την ιστορία της Δ τάξης Ιστορία Δ τάξης, Αθηναίοι, Πέρσες, Σπαρτιατες, ηγεμονία της Αθήνας, Α Αθηναϊκ΄κ συμμαχία, Κίμων, Δήλος, Ευρυμέδοντας ποταμός

 

Η Συμμαχία έβαλε ως στόχο της να προστατεύσει την ελευθερία των πόλεων που ανήκαν σ' αυτή. Για να το πετύχει όμως αυτό, χρειαζόταν χρήματα. Κάθε πόλη έπρεπε να δίνει χρήματα ή πλοία για το συμμαχικό στόλο. Οι αντιπρόσωποι των πόλεων συνεδρίαζαν στο ιερό νησί της Δή­λου. Γι' αυτό η Συμμαχία ονομάστηκε Δηλιακή.


Η ηγεμονία της Αθήνας, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη, Διαμανντής Χαράλαμπος,  ασκήσεις on line για την ιστορία της Δ τάξης Ιστορία Δ τάξης, Αθηναίοι, Πέρσες, Σπαρτιατες, ηγεμονία της Αθήνας, Α Αθηναϊκ΄κ συμμαχία, Κίμων, Δήλος, Ευρυμέδοντας ποταμόςΗ ηγεμονία της Αθήνας, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη, Διαμανντής Χαράλαμπος,  ασκήσεις on line για την ιστορία της Δ τάξης Ιστορία Δ τάξης, Αθηναίοι, Πέρσες, Σπαρτιατες, ηγεμονία της Αθήνας, Α Αθηναϊκ΄κ συμμαχία, Κίμων, Δήλος, Ευρυμέδοντας ποταμός

 

 

 

Τα χρήματα τα διαχειρίζονταν 10 Αθηναίοι που ονομάζονταν ελληνοταμίες. Ο Αριστείδης ανέλαβε να κανονίσει τις υποχρεώσεις που θα είχε η κάθε πόλη. Τα κατάφερε τόσο καλά, που καμιά δεν είχε παράπονο. Όλες ήταν ίσες. Από τότε ο Αριστείδης ονομάστηκε δίκαιος.

 

Η ηγεμονία της Αθήνας, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη, Διαμανντής Χαράλαμπος,  ασκήσεις on line για την ιστορία της Δ τάξης Ιστορία Δ τάξης, Αθηναίοι, Πέρσες, Σπαρτιατες, ηγεμονία της Αθήνας, Α Αθηναϊκ΄κ συμμαχία, Κίμων, Δήλος, Ευρυμέδοντας ποταμός

 


Ο συμμαχικός στόλος με αρχηγό τον Κίμωνα στράφηκε εναντίον των Περσών, τους οποί­ους τελικά νίκησε στον Ευρυμέδοντα ποταμό (465 π. Χ.).

 

Η ηγεμονία της Αθήνας, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη, Διαμανντής Χαράλαμπος,  ασκήσεις on line για την ιστορία της Δ τάξης Ιστορία Δ τάξης, Αθηναίοι, Πέρσες, Σπαρτιατες, ηγεμονία της Αθήνας, Α Αθηναϊκ΄κ συμμαχία, Κίμων, Δήλος, Ευρυμέδοντας ποταμός

 

 

Λίγα χρόνια αργότερα σε μια εκ­στρατεία στη Κύπρο, ο Κίμωνας σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον των Περσών. Οι Αθηναί­οι, χωρίς τον αρχηγό τους, συνέχισαν τη μάχη και νίκησαν. Οι Πέρσες υπέγραψαν ειρήνη (448 π. Χ.), με την οποία οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας εξασφάλισαν την ελευθερία τους. Η δύναμη της Αθήνας συνεχώς αυξανόταν. Τα αθηναϊκά πλοία έπλεαν σ' όλη τη Μεσό­γειο. Ο Πειραιάς έγινε το πιο μεγάλο λιμάνι.

 

Η ηγεμονία της Αθήνας, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη, Διαμανντής Χαράλαμπος,  ασκήσεις on line για την ιστορία της Δ τάξης Ιστορία Δ τάξης, Αθηναίοι, Πέρσες, Σπαρτιατες, ηγεμονία της Αθήνας, Α Αθηναϊκ΄κ συμμαχία, Κίμων, Δήλος, Ευρυμέδοντας ποταμός

 

 

Αυτά έκαναν τους Αθηναίους να μη συμπεριφέρο­νται με καλό τρόπο στους συμμάχους τους. Μετέφεραν μάλιστα το ταμείο της Συμμαχίας από τη Δήλο στην Αθήνα. Οι σύμμαχοι άρχισαν να έχουν παράπονα. Ήταν φανερό ότι η Συμμαχία εί­χε καταλήξει να είναι ηγεμονία της Αθήνας.


Η ηγεμονία της Αθήνας, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη, Διαμανντής Χαράλαμπος,  ασκήσεις on line για την ιστορία της Δ τάξης Ιστορία Δ τάξης, Αθηναίοι, Πέρσες, Σπαρτιατες, ηγεμονία της Αθήνας, Α Αθηναϊκή συμμαχία, Κίμων, Δήλος, Ευρυμέδοντας ποταμός


Η Σπάρτη, βλέποντας τη δύναμη της Αθήνας να μεγαλώνει, θέλησε να πάρει με το μέρος της τις δυσαρεστημένες πόλεις.

 

Αφού ξαναδιαβάσεις το κεφάλαιο κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:

 


Σταυρόλεξο.

Κρυπτόλεξο.

Κρυπτόλεξο με ερωτήσεις.