Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων

Εκτύπωση

Τελευταία Ενημέρωση (Σάββατο, 07 Φεβρουάριος 2015 05:57) Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2012 07:54

 

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις on line για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

 

Οι Αθηναίοι ήταν άνθρωποι χαρούμενοι και φρόντιζαν κάθε στιγμή να περνούν καλά.

 

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις ον λινε για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

 

Τις ελεύθερες ώρες τους τις περνούσαν στα γυμναστή­ρια ή στην Αγορά, όπου συζητούσαν τα καθημερινά προβλήματα.

 

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις ον λινε για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

 

 

Τα σπίτια τους ήταν χαμηλά και απλά, χωρίς παράθυρα στο δρόμο.

 

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις ον λινε για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

 

Τα δωμάτια είχαν λίγα έπιπλα, τα πιο απαραίτητα.


Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις ον λινε για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

 

Συνηθισμένη τους τροφή ήταν τα λαχανικά, οι ελιές και τα ψάρια, που τότε ήταν άφθονα.


Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις ον λινε για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις ον λινε για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

 

Κρέας έτρωγαν στις γιορτές και στις θυσίες που έκαναν προς τιμή των θεών.

 

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις ον λινε για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

 

Όταν διασκέδαζαν, έπιναν κρασί, νερωμέ­νο όμως. Αυτό τους έδινε χαρά, χωρίς να μεθάνε.


Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις ον λινε για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

 

Οι γυναίκες έμεναν στο σπίτι κάνοντας διάφορες δουλειές. Είχαν να μαγειρέψουν, να ζυμώσουν, να υφάνουν. Σπάνια έβγαιναν έξω, κυ­ρίως στη διάρκεια κάποιας επίσημης γιορτής. Αυτό δε σημαίνει όμως πως δεν ενδιαφέρονταν για τον εαυτό τους. Πολλές ντύνονταν ωραία,βάφονταν, άλλαζαν το χτένισμά τους.


Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις ον λινε για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις ον λινε για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάποιες είχαν πολλές υπηρέ­τριες για να τους κάνουν τις δουλειές.

 

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις ον λινε για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

 

Αντίθετα στη Σπάρτη οι γυναίκες έπαιρναν μέρος σε πολλές εκδηλώσεις και συμπεριφέρονταν πιο ελεύ­θερα.


Καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα, διατροφή αρχαίων Ελλήνων, συνήθειες αρχαίων Ελλήνων, ζώη των γυναικών στην αρχαία Αθήνα, η ζωή και η θέση  των γυναικών στην αρχαία Αθήνα.Καθημερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα, διατροφή αρχαίων Ελλήνων, συνήθειες αρχαίων Ελλήνων, ζώη των γυναικών στην αρχαία Αθήνα, η ζωή και η θέση  των γυναικών στην αρχαία Αθήνα.

 

Στην Αθήνα δεν υπήρχαν δημόσια σχολεία, όπως έχουμε σήμερα. Τα αγόρια ως τα εφτά τους χρόνια έμεναν στο σπίτι παίζοντας διάφορα παι­χνίδια. Μετά από αυτή την ηλικία οι γονείς τα έστελναν με τη συνοδεία ενός παιδαγωγού στο γραμματιστή. Εκεί θα μάθαιναν να διαβάζουν, να γράφουν και να λογαριάζουν. Ο κιθαριστής τούς μάθαινε να παίζουν κι­θάρα και λύρα.

 

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά λογισμικά, σταυρόλεξα για την ιστορία της Δ τάξης, ασκήσεις ον λινε για την ιστορία Δτάξης, χρήση ΤΠΕ μέσα στην τάξη.

 

Ανώτερα σχολεία δεν υπήρχαν. Ο κάθε νέος μπορούσε να μάθει πολλά πράγματα παρακολουθώντας συζητήσεις στην Αγορά και σ' άλλα μέρη. Η πόλη έμοιαζε με σχολείο, όπου μορφωμένοι άνθρωποι συζητούσαν διά­φορα θέματα. Μετά πήγαιναν στρατιώτες, δίνοντας όρκο ότι θα κάνουν το καθήκον τους στην πατρίδα. Στο στρατό υπηρετούσαν δυο χρόνια.

 

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων τον 5ο αι. π. Χ.
Πηγή:vandhmotiko

Η ζωή των γυναικών στην αρχαία Αθήνα (εργασία μαθητών)

 

 

Αφού ξαναδιαβάσεις το κεφάλαιο κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:

Σταυρόλεξο.

Κρυπτόλεξο.

Κρυπτόλεξο με ερωτήσεις.