Η αυτοκρατορία του Μ.Αλέξανδρου χωρίζεται

Εκτύπωση

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 08 Απρίλιος 2014 13:34) Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2012 08:27

Ο Μ. Αλέξανδρος πέθανε, χωρίς να έχει αφήσει διάδοχο στο κρά­τος. Οι στρατηγοί του από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να βρούνε κάποια λύση, αλλά στάθηκε αδύνατο να συμφωνήσουν. Λίγο αργότερα η Ρωξάνη, η γυναίκα του Μ. Αλεξάνδρου, γέννησε ένα αγόρι, που πήρε το όνομα του πατέρα του.

 

Η αυτοκρατορία του Μ.Αλέξανδρου χωρίζεται, σταυρόλεξα κρυπτόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά, Διαμαντής Χαράλαμπος, ασκήσεις online για την ιστορία Δ τάξης, Σέλευκος, Ρωξανη, η αυτοκρατορία του Αλέξανδρου χωριζεται, Πτολεμαιος

 

 

Οι διαφωνίες ανάμεσα στους στρατηγούς με­γάλωναν και έτσι άρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ τους. Τελικά το κρά­τος διασπάστηκε και χωρίστηκε αρχικά στο κράτος της Αιγύπτου, της Συρίας και της Μακεδονίας

 

Η αυτοκρατορία του Μ.Αλέξανδρου χωρίζεται, σταυρόλεξα κρυπτόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά, Διαμαντής Χαράλαμπος, ασκήσεις online για την ιστορία Δ τάξης, Σέλευκος, Ρωξανη, η αυτοκρατορία του Αλέξανδρου χωριζεται, Πτολεμαιος

 

 

Το κράτος της Αιγύπτου ίδρυσε ο στρατη­γός του Μ.Αλεξάνδρου, Πτολεμαίος.

 

Η αυτοκρατορία του Μ.Αλέξανδρου χωρίζεται, σταυρόλεξα κρυπτόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά, Διαμαντής Χαράλαμπος, ασκήσεις online για την ιστορία Δ τάξης, Σέλευκος, Ρωξανη, η αυτοκρατορία του Αλέξανδρου χωριζεται, Πτολεμαιος

 

Πρω­τεύουσα έγινε η Αλεξάνδρεια, η οποία απέ­κτησε μεγάλη φήμη για τα λαμπρά της οικο­δομήματα και τους σοφούς ανθρώπους που εγκαταστάθηκαν εκεί.

 

Η αυτοκρατορία του Μ.Αλέξανδρου χωρίζεται, σταυρόλεξα κρυπτόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά, Διαμαντής Χαράλαμπος, ασκήσεις online για την ιστορία Δ τάξης, Σέλευκος, Ρωξανη, η αυτοκρατορία του Αλέξανδρου χωριζεται, Πτολεμαιος

 

Το κράτος της Συρίας, που ίδρυσε ο Σέ­λευκος, υπήρξε το μεγαλύτερο απ' όλα την εποχή αυτή.

 

 

Σ' αυτό ζούσαν πολλοί λαοί που ο καθένας είχε διαφορετικές συνήθειες Για το λόγο αυτό ήταν δύσκολο να διοικηθεί.Αργότερα, στα παράλια της Μ. Ασίας, ιδρύθηκε το κράτος της Περγάμου που πε­ριέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Μ. Ασίας. 

Στην Ελλάδα, το κράτος της Μακεδονίας εξακολουθούσε να είναι η πιο ισχυρή δύναμη. Είχε όμως λιγότερο πληθυσμό, γιατί πολλοί κάτοικοι μετανάστευσαν στις μεγάλες πόλεις της Ασίας και της Αιγύπτου. Το κράτος αυτό συχνά ερχόταν σε σύγκρουση με τις πόλεις της νότιας Ελλάδας, με αποτέλεσμα η δύναμή του να μειώνεται.

Αφού ξαναδιαβάσετε το κεφάλαιο κάντε τις παρακάτω ασκήσεις:Σταυρόλεξο.

Κρυπτόλεξο.

Κρυπτόλεξο με ερωτήσεις.