Πύρρος ο βασιλιάς της Ηπείρου

Εκτύπωση

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 20 Μάιος 2014 12:02) Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2012 08:32

Τον 3ο αιώνα π.Χ. η Ήπειρος αρχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή της Ελλάδας.


Πύρρος ο βασιλιάς της Ηπείρου, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα, ασκήσειςon lineγια την ιστορία Δ τάξης, Τάραντας, Πύρρος χρησιμοποιεί ελέφαντες, Κλεώνυμος,

 

 

Ο Πύρρος δημιούργησε ένα μεγάλο κράτος στην πε­ριοχή με πρωτεύουσα την Αμβρακία. Ίδρυσε νέες πόλεις που τις στόλι­σε με ναούς και θέατρα και τις οχύρωσε με μεγάλα τείχη.

 

Πύρρος ο βασιλιάς της Ηπείρου, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα, ασκήσειςon lineγια την ιστορία Δ τάξης, Τάραντας, Πύρρος χρησιμοποιεί ελέφαντες, Κλεώνυμος,

 

Για να μην ασχολούνται οι κάτοικοι μόνο με την κτηνοτροφία, έστρεψε το ενδια­φέρον τους στη γεωργία και το εμπόριο.

Ο Πύρρος θέλησε να μεγαλώσει το κράτος του εκστρατεύοντας στη Δύση, όπως ο Αλέξανδρος στην Ανατολή. Η ευκαιρία του παρουσιάστη­κε, όταν τον επισκέφτηκαν αντιπρόσωποι από τον Τάραντα και του ζή­τησαν να τους προστατέψει από τους Ρωμαίους.

 

Πύρρος ο βασιλιάς της Ηπείρου, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα, ασκήσειςon lineγια την ιστορία Δ τάξης, Τάραντας, Πύρρος χρησιμοποιεί ελέφαντες, Κλεώνυμος,

 

Για το λόγο αυτό ετοί­μασε πολύ στρατό, ιππικό και ελέφαντες. Αποβιβάστηκε στην Ιταλία το 280 π.Χ. και κατάφερε να νικήσει δύο φορές τους Ρωμαίους. Έχασε όμως πολλούς στρατιώτες.

 

Πύρρος ο βασιλιάς της Ηπείρου, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα, ασκήσειςon lineγια την ιστορία Δ τάξης, Τάραντας, Πύρρος χρησιμοποιεί ελέφαντες, Κλεώνυμος,

 

 

Από τότε έμεινε γνωστή η φράση «πύρρεια νίκη», που σημαίνει νίκη, αλλά με πολλές απώλειες. Την τρίτη φορά νική­θηκε και έτσι αναγκάστηκε να γυρίσει στην πατρίδα του.

Αλλά και όταν επέστρεψε στην Ήπειρο, δεν έμεινε ήσυχος. Αυτή τη φορά στράφηκε προς τη νότια Ελλάδα. Ο Σπαρτιάτης Κλεώνυμος του ζήτησε βοήθεια για να γίνει βασιλιάς της Σπάρτης. Ο Πύρρος έφτασε στη Σπάρτη τη στιγμή που ο στρατός των Σπαρτιατών έλειπε σε εκστρατεία. Η πόλη δεν είχε τείχη και υπήρχε κίνδυνος να κυριευτεί. Τη νύχτα οι γυ­ναίκες σκάβοντας κατάφεραν να υψώσουν χωμάτινο τείχος. Η ηρωική αντίσταση των ανδρών όσο και των γυναικών έκαναν τον Πύρρο να εγκα­ταλείψει την προσπάθεια.


Πύρρος ο βασιλιάς της Ηπείρου, Διαμαντής Χαράλαμπος, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα, ασκήσειςon lineγια την ιστορία Δ τάξης, Τάραντας, Πύρρος χρησιμοποιεί ελέφαντες, Κλεώνυμος,

 


Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο Άργος, γιατί πληροφορήθηκε ότι ο μακεδονικός στρατός ήταν έτοιμος να καταλάβει την πόλη. Τη νύχτα στη διάρκεια σύγκρουσης, ο Πύρρος σκοτώθηκε και ο στρατός του παραδό­θηκε στους Μακεδόνες (272 π.Χ.).

 

Αφού ξαναδιαβάσεις το κεφάλαιο κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:Σταυρόλεξο.

Κρυπτόλεξο.

Κρυπτόλεξο με ερωτήσεις.