Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια

Εκτύπωση

Τελευταία Ενημέρωση (Κυριακή, 17 Μάιος 2015 17:33) Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2012 08:37

Στα χρόνια που ακολούθησαν το θάνατο του Μεγάλου Αλέξάνδρου γνώ­ρισαν μεγάλη ακμή οι τέχνες και τα γράμματα. Ο ελληνικός πολιτισμός, έχοντας πάρει στοιχεία και από την Ανατολή, διαδόθηκε σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο. Σπουδαία πνευματικά κέντρα ήταν οι πρωτεύουσες των ελληνιστικών κρατών: Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια και Πέργαμος.

Η ελληνιστική τέχνη θέλησε να εκφράσει τον άνθρωπο και την καθη­μερινή ζωή. Τα κτίρια που κατασκευάστηκαν ήταν τεράστια και μεγαλό­πρεπα. Έργα αυτής της εποχής ήταν και τρία από τα εφτά θαύματα του αρχαίου κόσμου:


ο φάρος της Αλεξάνδρειας,

 

Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα για το δημοτικό , Διαμαντής ΧαράλαμποςΑρχιμήδης Αρίσταρχος, Λύσιππος, Ευκλείδης, Πολύβιος

 

 

ο κολοσσός της Ρόδου

Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα για το δημοτικό , Διαμαντής ΧαράλαμποςΑρχιμήδης Αρίσταρχος, Λύσιππος, Ευκλείδης, Πολύβιος

 

 

και ο βωμός του Δία Σωτήρα στην Πέργαμο.

 

Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα για το δημοτικό , Διαμαντής ΧαράλαμποςΑρχιμήδης Αρίσταρχος, Λύσιππος, Ευκλείδης, Πολύβιος

 

 

Ο γλύπτης που διακρίθηκε ιδι­αίτερα αυτά τα χρόνια ήταν ο Λύσιππος, που έφτιαξε και τα πιο πολλά από τα αγάλματα του Αλέξανδρου.


Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα για το δημοτικό , Διαμαντής ΧαράλαμποςΑρχιμήδης Αρίσταρχος, Λύσιππος, Ευκλείδης, ΠολύβιοςΟι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα για το δημοτικό , Διαμαντής ΧαράλαμποςΑρχιμήδης Αρίσταρχος, Λύσιππος, Ευκλείδης, Πολύβιος

 


Μεγάλη ανάπτυξη επίσης γνώρισαν και οι επιστήμες. Ο αστρονόμος Αρίσταρχος από τη Σάμο πρώτος είπε ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, ενώ όλοι τότε πίστευαν ακριβώς το αντίθετο.

 

Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα για το δημοτικό , Διαμαντής ΧαράλαμποςΑρχιμήδης Αρίσταρχος, Λύσιππος, Ευκλείδης, Πολύβιος

 

Ο μαθηματικός Ευ­κλείδης έγραψε βιβλίο γεωμετρίας.


Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα για το δημοτικό , Διαμαντής ΧαράλαμποςΑρχιμήδης Αρίσταρχος, Λύσιππος, Ευκλείδης, Πολύβιος

 

 

Ο Αρχιμήδης ο Συρακούσιος, ο πιο σπουδαίος μαθηματικός της αρχαιότητας, κατασκεύασε πολλές μηχα­νές.


Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα για το δημοτικό , Διαμαντής ΧαράλαμποςΑρχιμήδης Αρίσταρχος, Λύσιππος, Ευκλείδης, Πολύβιος

 

 

Μεγάλη πρόοδο σημείωσε και η ιατρική επιστήμη. Ο πιο σημαντικός ιστορικός των ελληνιστικών χρόνων ήταν ο Πολύβιος.

 

Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια, σταυρόλεξα για την ιστορία Δ τάξης, εκπαιδευτικά λογισμικά για την ιστορία Δ τάξης, κρυπτόλεξα για το δημοτικό , Διαμαντής ΧαράλαμποςΑρχιμήδης Αρίσταρχος, Λύσιππος, Ευκλείδης, Πολύβιος

 

 

 

Από το μεγάλο έρ­γο του σώθηκε μόνο ένα μικρό μέρος. Οι ποιητές έγραψαν κωμωδίες με τις οποίες σατίριζαν ανθρώπινα ελαττώματα.


Αφού ξαναδιαβάσεις το κεφάλαιο κάνε τις παρακάτω ασκήσεις:

 


Σταυρόλεξο.

Κρυπτόλεξο.

Κρυπτόλεξο με ερωτήσεις.