Λογισμικά υπουργείου παιδείας για το δημοτικό σχολείο


Για να τρέξουν τα παρακάτω λογισμικά θα πρέπει να έχετε ενημερωμένα τα ακόλουθα: flash player, shockwave player, java.