Ο μετρητής μετρά, μοναδικές IPs από 6 Μαρτίου 2011