ΧΩΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

Γράψτε την απορία σας σαν σχόλιο, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμό σας και το email.

Σας ευχαριστούμε.


Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

 1. Έως τις 26 Μαρτίου 2015 και 12:00μμ κάθε Αξιολογητής Α χρειάζεται να κάνει ΜΟΝΟ την ΑΠΟΔΟΧΗ κάθε ιστότοπου για κρίση.
 2. Για την κρίση έχετε 7 ημέρες χρόνο για να δείτε και να εξερευνήσετε με άνεση τους ιστότοπους που κρίνετε.
 3. Εάν ο ιστότοπος που σας έχει ανατεθεί δεν ανοίγει θα περιμένετε άλλη μία ημέρα διότι π.χ. το ΠΣΔ είχε προβλήματα με την υπηρεσία MySQL στις 25/3/2015 και όσοι ιστότοποι τη χρησιμοποιούσαν δεν άνοιγαν.
 4. Αν αυτο-εξαιρεθείτε (γιατί συνδέστε με οποιονδήποτε τρόπο με τον εκπαιδευτικό ιστότοπο ή τους δημιουργούς ή διαχειριστές του, ή έχετε στο παρελθόν υπηρετήσει σε αυτή τη σχολική μονάδα ή υπηρεσία που καλείστε να αξιολογήσετε), θα σας ανατεθεί σε μεταγενέστρο χρόνο άλλος ιστότοπος.
 5. Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης για την είσοδό σας στο πληροφοριακό σύστημα του 7ου ΔΕΕΙ, μπορείτε να πατήσετε στο “Ξέχασα τον Κωδικό Πρόσβασης μου”, για να σας αποσταλούν οδηγίες επαναφοράς κωδικού πρόσβασης.
 6. Οι αξιολογήσεις, προαιρετικά, μπορούν να συνοδεύονται από σχόλια-υποδείξεις για βελτίωση του ιστότοπου συνολικά, ανά άξονα και ανά κριτήριο, με στόχο να βοηθήσουν τους δημιουργούς να βελτιώσουν τους ιστοτόπους τους στο μέλλον. Παρακαλούμε τουλάχιστο για ένα συνολικό σχόλιο ως προς το τι σας άρεσε περισσότερο σε κάθε ιστότοπο και στο τι θα προτείνατε για βελτιώσεις ως ανατροφοδότηση προς του δημιουργούς.
 7. Αν και οι δυο κριτές κρίνουν ότι ο ιστότοπος δεν είναι εκπαιδευτικός, τότε ο ιστότοπος δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση που ο ένας κριτής τον κρίνει εκπαιδευτικό και ο άλλος όχι, ανατίθεται και σε τρίτο κριτή για την τελική αξιολόγηση.
 8. Αν δεν φαίνεται ο υπεύθυνος του ιστότοπου, δεν απορρίπτεται ως μη εκπαιδευτικός, αλλά θα πάρει αναλογικά, μειωμένη βαθμολογία, στο συγκεκριμένο κριτήριο.
 9. Γενικά, όταν δεν αναφέρονται στον ιστότοπο στοιχεία που βαθμολογούνται, τότε αναλογικά μειώνεται η βαθμολογία στα συγκεκριμένα κριτήρια.
 10. Για να δείτε τους ιστότοπους που σας έχουν ανατεθεί συνδεθείτε στο πληροφοριακό σύστημα του 7ου ΔΕΕΙ και πατήστε ‘Έναρξη Αξιολόγησης.
 11. Αν ο/η αξιολογητής/τρια που προτείνατε δεν κάνει “αποδοχή” των ιστότοπων που του/ της έχουν ανατεθεί, θα σας ζητηθεί να ορίσετε νέο/α αξιολογητή/ τρια και αν και αυτός/ή δεν αποδεχθούν την κρίση, τότε ο ιστότοπος δεν συνεχίζει στον διαγωνισμό.
 12. Πατήστε εΔώ για το έντυπο, του ΠΣΔ, γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα
 13. Ορισμένα κριτήρια – άξονες (πχ σκοποί, στόχοι, κλπ) τα οποία βαθμολογούνται, αν δεν υπάρχουν αναρτημένα στον ιστότοπο, μπορούν να τα γράψουν στην αίτησή τους οι υποψήφιοι. Αυτά τα στοιχεία σας γνωστοποιούνται στο φύλλο αξιολόγησης, το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε κατά την αξιολόγηση. Αν δεν σας γνωστοποιηθούν σημαίνει ότι δεν έχουν κατατεθεί, οπότε βαθμολογείτε ανάλογα.
 14. Τα email του διαγωνισμού αποστέλλονται ομαδικά προς όλους τους αξιολογητές. Αυτό σημαίνει ότι αν σταλεί π.χ. “email υπενθύμισης” για ολοκλήρωση της κρίσης, αυτό θα το λάβουν όσοι δεν έχουν αξιολογήσει τους ιστότοπους που τους ανατέθηκαν αλλά και όσοι τους έχουν αξιολογήσει. Στη δεύτερη περίπτωση οι αξιολογητές, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι επιπλέον.

Αφήστε μια απάντηση